Afbeelding

Doek valt voor het ‘Groote Huys’

Algemeen

WAGENINGEN - Achter de zielloze negentiende eeuwse roze gevel van Hoogstraat 65, naast het grote Hemagebouw, waarvoor in 1974 al drie historische panden moesten wijken, wordt op dit moment druk gewerkt aan de definitieve sloop van een van Wagenings oudste huizen binnen de vesting. Het negentiende eeuwse pand met een achterhuis uit circa 1640 moet wijken voor nieuwbouw.

Pogingen door Wageningen Monumentaal, Historische Vereniging Oud Wageningen en Erfgoedverenging Heemschut om het casco te beschermen met een monumentenstatus en op te nemen in de nieuwbouw zijn helaas op niets uitgelopen.

De vroegste notitie van bebouwing op dit perceel aan de Hoogstraat 65 stamt uit 1593. Omstreeks 1643 komt het perceel waarop het pand staat in bezit van Johan Junius, die tevens een aantal perioden burgemeester was van Wageningen. Het voorhuis is aan het einde van de negentiende eeuw verbouwd tot een tweelaags bouwdeel, waarbij er een nieuwe lijstgevel aan de straatzijde werd opgetrokken.

Op verzoek van Wageningen Monumentaal bleek in 2019, na bouwhistorisch onderzoek door het Monumenten Adviesbureau uit Nijmegen (MAB), verrassend genoeg dat er achter het voorhuis een nagenoeg compleet vroeg zeventiende eeuwse achterhuis stond met twee voor Wageningen unieke complete trapgevels. Naast een grenen kapconstructie met ‘gehaalde’ timmermansmerken werden er ook diverse sleutelstukken, een ondersteuningsconstructie voor moerbalken, aangetroffen in het pand.

Uit een grootschalige inventarisatie door het MAB die in de jaren 90 van de vorige eeuw is uitgevoerd, was al gebleken dat dit pand een oudere kern moest hebben. Helaas wordt met deze sloop de vesting Wageningen weer in haar historische hart getroffen. Wageningen Monumentaal hoopt dat er vanaf nu meer aandacht zal komen voor bouwhistorisch onderzoek in de binnenstad om daarmee het gebouwde erfgoed beter te kunnen beschermen en de historische uitstraling van de stad te waarborgen.

Afbeelding
advertentie
advertentie