Foto:

Dianne Dobbelsteen: onze onderlinge band is afgelopen jaar alleen maar sterker geworden