Defensie steunt defilé slechts eens in de 5 jaar

17 maart 2021 om 15:13 Algemeen

Door Kees Stap

Even leek het er op dat Wageningen op 5 mei geen bevrijdingsdefilé meer heeft. In de gemeenteraad bestond namelijk de vrees dat Defensie haar medewerking aan het defilé gaat stoppen. Dit bleek slechts gedeeltelijk waar. Defensie gaat eens in de vijf jaar op de oude voet verder, de overige jaren blijft er wel ondersteuning. De gemeenteraad nam wel een motie aan om te proberen Defensie nog op andere gedachten te brengen.

Wageningen - Defensie laat weten ook in de toekomst het bevrijdingsdefilé op 5 mei van Wageningen te ondersteunen met detachementen uit alle vier de krijgsmachtdelen. Maar de frequentie hiervan wordt teruggebracht naar eens in de vijf jaar. De overige militaire ondersteuning van de jaarlijkse herdenking blijft wel gewoon jaarlijks plaatsvinden. Defensie heeft hierover in oktober een overeenkomst gesloten met de Stichting Wageningen ‘45.

Het herdenken van onze vrijheid is volgens Defensie belangrijk. Daarom verlenen zij jaarlijks in Nederland medewerking aan vele herdenkingsactiviteiten. Dit drukt zwaar op de operationele capaciteit Daarom kijkt Defensie kritischer naar toekomstige bijdragen. Defensie hanteert hierbij het uitgangspunt dat wat civiel is te doen, zoveel mogelijk civiel wordt uitgevoerd (catering, tentopbouw, logistiek, et cetera). Defensie levert steun die alleen de krijgsmacht kan leveren. Denk aan militair ceremonieel, een fly past of militaire muziek.

Als gevolg van de COVID-pandemie was al bekend dat het defilé dit jaar niet gehouden wordt. Volgens de huidige afspraken met Wageningen45 zal het eerstvolgende bevrijdingsdefilé waarbij de Krijgsmacht met detachementen ondersteunt in 2025 afgenomen worden.

Samen met alle vrijwilligers, de gemeente Wageningen, het Veteraneninstituut én ook Defensie zoekt het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 naar nieuwe manieren om de herdenking in te vullen in de tussenliggende (niet-lustrum) jaren. Om (ook toekomstige) veteranen ieder jaar op een waardige manier te blijven eren en herdenken.

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders en de stichting Wageningen45 opgeroepen om met Defensie in gesprek te gaan over de mogelijkheid om het defilé toch jaarlijks te blijven houden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie