De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor het Future Center op de Wageningse Berg verworpen. Foto: Antonio Mulder
De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor het Future Center op de Wageningse Berg verworpen. Foto: Antonio Mulder

Plannen kunnen in de ijskast

Algemeen

De Raad van State heeft vorige week het bestemmingsplan voor het Future Center op de Wageningse berg nagenoeg volledig vernietigd. Dat betekent dat de toekomstige plannen voor het voetbalstadion van de voormalige FC Wageningen voorlopig in de ijskast kunnen.

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Al jaren zijn er plannen om het Future Center Wageningen uit te laten groeien tot een kennis-, innovatie-, informatie- en trainingscentrum op het gebied van voeding, beweging en gezondheid. De plannen om dit te realiseren, zijn al meer dan tien jaar geleden ontwikkeld. In 2016 heeft de Wageningse gemeenteraad het bestemmingsplan voor het Future Center vastgesteld. Bij het vaststellen van dit plan heeft de gemeenteraad gemaakt van de omstreden PAS-regeling. Hierin regelt het Rijk dat er in natuurgebieden minder stikstof wordt uitgestoten. Maar activiteiten die stikstof veroorzaken, blijven wel toegestaan. De gemeenteraad had met maatregelen als een parkeerterrein voor elektrische auto’s, extra groen op het bijveld en groene daken voor vleermuizen de plannen al zoveel mogelijk aangepast aan de stikstofregels.

Future Center
op de Berg

Eerder dit jaar heeft het Europese Hof van Justitie na klachten van milieuorganisatie echter geconcludeerd dat de Nederlandse PAS-regeling niet deugt. De Raad van State heeft dit oordeel overgenomen en de PAS-regeling ongeldig verklaard. De stichting Vrienden van de Wageningse Berg en omwonenden hebben vervolgens hun bezwaren tegen het plan voor het Future Center bij de Raad van State ingebracht. Die concludeerde dat dit plan, net als meerdere bouwplannen in het land, geen doorgang mag vinden.

De Stichting Future Center Wageningen is initiator van de ontwikkeling van het plan en de stichting werkt daarvoor nauw samen met BOEI, specialist in herbestemmen van cultureel erfgoed. In het stadion moet volgens het plan ook ruimte komen voor evenementen en recreatieve functies. De naastgelegen watertoren is industrieel erfgoed en blijft behouden. Hierin zou een vergaderruimte moeten komen. Door de uitspraak van de Raad van State kunnen de plannen voorlopig in de ijskast en is op dit moment hoogst onzeker wat er in de toekomst gaat gebeuren. Er moet een nieuwe bestemmingsplan komen, maar deskundigen betwijfelen of daarin de stikstofuitstoot door autoverkeer en bouwactiviteiten en bijbehorende milieumaatregelen goed geregeld kunnen worden.

advertentie
advertentie