Het bestuur van de SGKW is blij dat de restauratie en herinrichting van de Grote Kerk op de Markt is gestart. (foto: Kees Stap)
Het bestuur van de SGKW is blij dat de restauratie en herinrichting van de Grote Kerk op de Markt is gestart. (foto: Kees Stap) (Foto: )

Grote Kerk op de Markt in de steigers

Door Kees Stap

Vorige week is begonnen met de restauratie en herinrichting van de Grote Kerk op de Markt. Als het gaat zoals de Stichting Grote Kerk Wageningen (SGKW) hoopt zijn de werkzaamheden eind volgend jaar klaar. Dan is de kerk naast de reguliere religieuze diensten ook geschikt voor tal van andere activiteiten als congressen, exposities en recepties.

WAGENINGEN – De Grote Kerk is in 2017 door de Protestantse Gemeente te Wageningen overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). De SOGK wil oude kerkgebouwen in Gelderland behouden. Zij doet dit door de kerkgebouwen ook een andere functie te geven. Voor de exploitatie van de Grote Kerk heeft de SOGK een lokale steunstichting opgericht, de SGKW. De SGKW is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw voor diverse activiteiten door wie dan ook waardoor de kerk een samenbindende functie voor Wageningen krijgt. Maar voor het zover is, volgt eerst een ingrijpende restauratie en herinrichting. Aan de buitenzijde wordt het voegwerk vervangen en worden de dakpannen opnieuw gelegd. Het glas-in-loodwerk wordt hersteld en de voorzetbeglazing wordt vervangen. Binnen in de kerk verdwijnen de houten banken, daarvoor komen stoelen in de plaats. Onder het orgel komen moderne toiletten, een garderobe en in de noordbeuk een uitgiftepunt voor horeca. Er komt een extra multifunctionele ruimte en het elektra- en installatiewerk wordt vervangen.

Het bestuur van de SGKW wordt gevormd door Piet-Hein van Spanje, Frits Huijbers, Remco Zuijdgeest en Petra Caessens. Zij worden ondersteund door Femke Hamelynck. "Het wordt een prachtige ruimte die heel multifunctioneel in te richten is, waar ook nog gekerkt kan worden. De verbouwing is daarop gericht. Het wordt in onze ogen een aanwinst voor de stad, veel Wageningers kunnen er gebruik van gaan maken. De protestantse gemeente huurt de kerk voor haar diensten. Maar er is veel meer mogelijk. Een modeshow, een film, een huwelijk, een concert, een seminar voor bedrijven. Zolang de activiteit passend is bij het gebouw en de oorspronkelijke functie is iedereen welkom. We hebben daarbij geen eigen catering. Daarin gaan we uiteraard wel voor de lokale ondernemers bemiddelen, maar de huurders mogen dat ook zelf regelen." De herinrichting wordt duurzaam uitgevoerd. "We proberen zoveel mogelijk materialen opnieuw te gebruiken. Uiteraard nemen we energiebesparende maatregelen. Er komt een nieuw lichtplan met LED-verlichting, naast energiezuinig is dat ook nog eens veel mooier. Het prachtige Bevrijdingsraam wordt bijvoorbeeld ook vanaf de buitenkant zichtbaar. Dat is belangrijk, want we willen de kerk en haar geschiedenis meer onder de aandacht brengen bij toeristen."

Op dinsdag 4 juni om 20.45 uur is in de Grote Kerk een infoavond voor alle Wageningers. De architect gaat dan uitleg geven over zijn ontwerp en de SGKW over haar toekomstige plannen.

Meer berichten