Afbeelding

Gemeenteraad stemt in met zonnepark aan de Haarweg

11 december 2018 om 22:29 Algemeen

Door Peter van Herpen

De gemeenteraad stelde maandagavond het gewijzigde bestemmingsplan ‘Zonnepark Haarweg’ vast. Daarmee wordt de realisatie van het eerste zonnepark in Wageningen mogelijk gemaakt.

WAGENINGEN – Eigenlijk kan het gezien worden als een soort pilotproject. De opgedane ervaring in dit project kan van pas komen bij de aanleg van toekomstige zonneparkvelden in Wageningen. Het concept bestemmingsplan werd op en aantal punten gewijzigd en aangepast. Belangrijk uitgangspunt daarbij was de landschappelijke inpassing in het buitengebied. De omwonenden mogen niet belemmerd worden in hun uitzicht. Ze dienen betrokken te blijven bij de verdere ontwikkeling van de plannen. Met unanieme stemmen werd een amendement aangenomen om het inrichtingsplan iets te wijzigen en zo ruimte te creëren tussen het zonnepark en de aanliggende tuinen. Er wordt aan de westkant extra ruimte open gelaten tussen aanliggende tuinen van omwonenden en het zonnepark. Daarnaast werd een motie aangenomen. Hierin wordt verzocht om samen met de ontwikkelaar te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de biodiversiteit op de locatie Haarweg. Ook wordt gevraagd om een representatieve nulmeting uit te voeren naar de bodemkwaliteit, zodat in een later stadium de overgang van agrarisch gebruik naar zonnepark vergeleken kan worden. Verder wordt bij de aanleg van nieuwe zonneparken gekeken naar een multifunctionele invulling. Zo zou een zonnepark gecombineerd kunnen worden met een zonnecentrum, waar iedereen kennis kan opdoen over zonne-energie. De raad vindt dat hiermee een stap wordt gezet in de ambitie om Wageningen in 2030 klimaatneutraal te laten zijn. Het plangebied is eigendom van Wageningen Universiteit & Researchcentrum (WUR) en heeft een oppervlakte van 6,4 hectare. Daarvan wordt circa 5 hectare benut voor het plaatsen van zo’n 18.000 zonnepanelen. De resterende ruimte van het perceel wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing met onder meer hagen langs de rand van het zonnepark. Het veld wordt ingezaaid met bloemrijk grasland. De zonnepanelen krijgen een hoogte van maximaal 1,60 meter. Het perceel ligt circa 0,80 meter lager dan de omgeving. Zo moet een goed uitzicht voor de omwonenden over het zonnepark heen mogelijk blijven. Ontwikkelaar LC Energy nam het initiatief om ter hoogte van Haarweg nummer 335 ten westen van de tijdelijke studentenhuisvesting een zonnepark te realiseren. Wageningen UR verhuurt de grond.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie