Met een nieuwe bestemming voor de theekoepel wil de gemeente een verborgen stukje Wageningen op de kaart zetten. (foto: Kees Stap)
Met een nieuwe bestemming voor de theekoepel wil de gemeente een verborgen stukje Wageningen op de kaart zetten. (foto: Kees Stap)

Theekoepel Wallenpad te koop, maar niet voor hoogste bod

Algemeen

De monumentale theekoepel langs het Wallenpad is binnenkort te koop. De gemeente heeft besloten om het gebouwtje te verkopen via een openbare verkoop onder voorwaarden. Dat betekent dat het pand niet per se verkocht wordt aan de hoogste bieder. “Voor ons zijn de toekomstige invulling en een duurzame exploitatie minstens zo belangrijk als de eenmalige verkoopopbrengst”, zegt wethouder Dennis Gudden.

WAGENINGEN - Volgens Gudden zijn er al veel Wageningers en Wageningse organisaties die zich gemeld hebben met ideeën voor het theekoepeltje. Dat varieert van een bed and breakfast tot een kantoor en van een galerie tot een cultureel centrum. Gudden laat zich niet uit over de inhoud van de plannen. “We willen iedereen de kans geven om met mooie plannen te komen en daar niet bij voorbaat op reageren. Het is wel belangrijk om mensen te prikkelen om met ideeën te komen hoe we dit vergeten stukje Wageningen weer op de kaart kunnen zetten.”

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de theekoepel te verkopen via een ‘openbare verkoop onder voorwaarden’. Gudden: “Bij de verkoop van gebouwen werken we altijd marktconform en transparant. Besluitvorming over verkoop is altijd openbaar. Dit betekent dat iedereen die belangstelling heeft of al eerder belangstelling heeft getoond de gelegenheid krijgt om een bod uit te brengen.” Aan de openbare verkoop wordt een aantal voorwaarden gesteld. Zo mag het nieuwe gebruik geen overlast opleveren voor de directe omgeving en moet de nieuwe eigenaar de buurt goed meenemen in de plannen.

De theekoepel is sinds 1989 in bezit van de gemeente. Het gebouw is een rijksmonument en dateert uit de 18e eeuw. Het gebouw staat tegen de zuidelijke stadsmuur als onderdeel van de historische vestingwerken. Samen met de stadsgracht en de stadswallen heeft de theekoepel een bijzondere betekenis voor bewoners en bezoekers van de binnenstad. Het pand is in 1990 gerestaureerd en is sindsdien slechts incidenteel gebruikt. In de afgelopen jaren hebben diverse belangstellenden zich bij de gemeente gemeld om de theekoepel te mogen gebruiken of te huren. Verschillende partijen haakten echter af door de onderhoudsstaat van het gebouw of de hoge kosten om het gebouw geschikt te maken voor een nieuwe functie. Daarom stelt de gemeente bij de verkoop van de theekoepel een bedrag van € 144.096,- in drie termijnen beschikbaar aan de nieuwe eigenaar, met de verplichting om het achterstallige onderhoud uit te voeren.

advertentie
advertentie