Gemeente krijgt 4 miljoen voor Wmo en jeugdzorg

Algemeen

De gemeente Wageningen krijgt ruim 4 miljoen euro terug van het Rijk voor tekorten in de Wmo en de jeugdzorg. Het bedrag komt uit het Fonds Tekortgemeenten. Gemeenten die een tekort hadden, konden een aanvraag indienen.

WAGENINGEN - Om aan de wettelijke verplichtingen nieuwe taken te voldoen, heeft de gemeente Wageningen over beide jaren in totaal bijna zeven miljoen euro meer uitgegeven dan er middelen beschikbaar zijn gesteld via het gemeentefonds. Er zat niet genoeg geld in het Fonds Tekortgemeenten om dit bedrag volledig te vergoeden, maar Wageningen krijgt van alle gemeenten wel bijna het hoogste bedrag per inwoner uitgekeerd. Wethouder Dennis Gudden vindt het uiteraard goed nieuws. Maar hij plaatst er meteen een kanttekening bij: “Het Rijk erkent hiermee wat wij al een tijd weten: Wageningen krijgt structureel te weinig geld om passende zorg en ondersteuning te bieden aan onze inwoners. Het Rijk moet ook komende jaren met extra geld komen om jeugdzorg te waarborgen. Er wordt samen met de VNG gewerkt aan verbetervoorstellen om tot een rechtvaardiger verdeling van middelen te komen. Waardoor we hopelijk in de nieuwe verdeling financiën sociaal domein over het tijdvak 2021 – 2026 minder worden benadeeld.” Gudden wil in het voorjaar van 2019 bij de kadernota voorstellen hoe de 4 miljoen euro besteed gaat worden.

advertentie
advertentie