De locatie voor fase 1 van plan De Dreijen.
De locatie voor fase 1 van plan De Dreijen. (Foto: )

Raad bespreekt planontwikkeling De Dreijen

Door Peter van Herpen

Op een druk bezochte politieke avond in het stadhuis konden omwonenden en andere betrokkenen in een rondetafelgesprek met raadsleden en portefeuillehouder reageren op het voorgestelde stedenbouwkundig plan De Dreijen – fase 1. De gemeenteraad moet uiteindelijk beslissen of ze bedenkingen heeft bij het voorgestelde stedenbouwkundig plan.

WAGENINGEN - Het is de eerste fase in een proces dat moet leiden tot planontwikkeling voor het gehele gebied De Dreijen. Na participatiebijeenkomsten met omwonenden, makelaars en andere belangstellenden werd een stedenbouwkundig plan opgesteld dat moet leiden tot een innovatieve nieuwe woonwijk op de hoek van Arboretumlaan en Ritzema Bosweg.

Een van de resultaten van het participatieproces was de beslissing om de ontsluiting van de wijk, die gebouwd wordt in fase 1, te verleggen naar de Arboretumlaan. In het aanvankelijke ontwerp was die ontsluiting gepland aan de Ritzema Bosweg. Omwonenden van de Hendrikweg spreken hun zorgen hierover uit. Ze vrezen een onveilige verkeerssituatie als aan de Arboretumlaan er een nieuwe kruising bij komt. Volgens wethouder Anne Janssen denken verkeersdeskundigen dat het wel een verkeersveilige oplossing is.

Het centrale hart van het stedenbouwkundig plan vormt de groene ontmoetingszone. Het dient tevens als groene long. De woonbebouwing komt als stenen bouwblokken te liggen in een groen raamwerk. Insprekers twijfelen of er wel voldoende kwalitatief en robuust groen behouden blijft. Het ligt in de bedoeling om een sterke relatie te houden met het naastliggende arboretum onder beheer van Het Depot.

Het bestaande hekwerk langs het terrein op de hoek Ritzema Bosweg/Arboretumlaan blijft zo veel mogelijk behouden en wordt onderdeel van een groen raamwerk aan de rand van de nieuwe wijk. Omwonenden zien liever een nog bredere groenstrook.

De ambitie is om te komen tot een gezonde en duurzame wijk. Gedacht wordt aan de bouw van maximaal 80, met name grondgebonden woningen in de sociale huur en middelhuur, waaronder twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en vrijstaande woningen. Opvallend zijn de 16 hofwoningen, waarin mensen collectief wonen aan een hofje. Uiteindelijk zullen de stedenbouwkundige visie en ontwerp voor Dreijen – fase 1 dienen als basis voor de toekomstige ontwikkeling van het gehele plangebied De Dreijen.

Op de politieke avond van maandag 3 juni wordt het gesprek met raadsleden en portefeuillehouder voortgezet.

Meer berichten