Op een druk bezochte inloopavond konden vorige week de bezoekers kennismaken met varianten voor een verkeersroute over of langs de Campus. Het college stelt de variant 'Campusroute op maaiveld' voor. Foto: Johan Mulder
Op een druk bezochte inloopavond konden vorige week de bezoekers kennismaken met varianten voor een verkeersroute over of langs de Campus. Het college stelt de variant 'Campusroute op maaiveld' voor. Foto: Johan Mulder

Verdeelde reacties op varianten voor route over Campus

Algemeen

Door Peter van Herpen

Binnenkort beslist de gemeenteraad over aanwijzing van de meest kansrijke oplossing om Wageningen beter bereikbaar te maken. De problematiek leeft sterk onder de Wageningse bevolking.

WAGENINGEN – Op een druk bezochte inloopavond konden vorige week de bezoekers kennismaken met varianten voor een verkeersroute over of langs de Campus. Het college stelt de variant ‘Campusroute op maaiveld’ voor. De weg loopt over de Kielekampsteeg en Plassteeg en buigt bij Dijkgraaf af naar het zuiden om aan te takken op de Nijenoord Allee ter hoogte van sterflat Dijkgraaf. De weg loopt dicht langs de campus en op zo groot mogelijke afstand van de woonwijk Noordwest, maar wel door het Dassenbos. Deze variant past binnen het beschikbare budget.

En tweede variant toont een verdiepte ligging langs de bebouwing van woonwijk Noordwest en is duurder. De derde variant ´Ruggengraat 2.0´ is ingediend door een coalitie van Wageningse inwoners en is ook veel duurder dan het beschikbare budget. De meningen over de varianten zijn verdeeld. In het proces spelen ook provincie en WUR een belangrijke rol.

Afgelopen maandag vond op de politieke avond een rondetafelgesprek plaats over de varianten. Maar liefst 35 insprekers hadden zich aangemeld. Bewoners van Noordwest hebben moeite met de variant die het college voorstelt. Ze hebben zorgen over de gevolgen voor groen en natuur in hun recreatief uitloopgebied. Er is onvrede over de dreigende aantasting van het Dassenbosje. “We hadden niet verwacht dat de komst van de universiteitscampus zo veel impact zou hebben op onze woonomgeving”, zei Nieke Bos. Namens het NIOO (gevestigd op de Campus) vindt mevrouw Van de Berg dat er weinig naar creatieve oplossingen is gezocht voor ecologie en het Dassenbos. Sommigen vragen zich af of het verstandig is om op en ‘geforceerde manier’ te zoeken naar een ‘minst slechte oplossing’ met onomkeerbare gevolgen. Andere insprekers wezen erop dat het Dassenbos niet alleen natuurwaarde heeft, maar ook cultuurhistorische waarde.

Discussiepunt was ook de verkeersonveiligheid die ontstaat op het knooppunt waar de campusroute aan zal takken op het kruispunt bij de Dijkgraafflat en entree tot Noordwest via Mondriaanlaan. Het is er nu al onoverzichtelijk en gevaarlijk met zo veel verschillende verkeersstromen.

Anderen betwijfelen of Wageningen überhaupt wel een zo groot bereikbaarheidsprobleem heeft, dat het zulke drastische ingrepen rechtvaardigt.

advertentie
advertentie