Wethouder Gudde, de directeur van de Nijenoord en de voorzitter van  de leerlingenraad ondertekenen de intentieverklaring 'afvalbewuste school'.
Wethouder Gudde, de directeur van de Nijenoord en de voorzitter van  de leerlingenraad ondertekenen de intentieverklaring 'afvalbewuste school'.

Margrietschool en Nijenoord: vanaf nu afvalbewust

Algemeen

WAGENINGEN - De Margrietschool en De Nijenoord zijn vanaf nu ‘afvalbewuste scholen’. Dit betekent dat zij voortaan afval scheiden op school met de kinderen. Ook gaan zij actief aan de slag met het thema afval in de lessen en in communicatie naar ouders.

Vorige week werd er op De Margrietschool en De Nijenoordschool een feestelijke start georganiseerd voor het realiseren van een afvalbewuste school. Wethouder Dennis Gudde is enthousiast over dit initiatief en was op beide scholen aanwezig tijdens het startmoment. Op de Margrietschool gingen de groepen 4 tot en 8 in gesprek met de wethouder. Leerlingen van groep 6 hadden allerlei vragen bedacht die zij aan de wethouder stelden. Wethouder Gudde kon ze van alles vertellen over afval scheiden. Vervolgens gaf groep 6 een optreden met een lied over afval scheiden. Op de Margrietschool vormt groep 6 het ‘clean-team’: leerlingen uit deze groep helpen de conciërge door bij de andere groepen het apart gehouden afval op te halen. Op zowel de Margrietschool en de Nijenoord tekenden de wethouder en de directeur van de school een intentieverklaring waarin zij officieel verklaren zich optimaal in te zetten voor afvalscheiding en hergebruik. Op de Nijenoord zette ook de voorzitter van de leerlingenraad zijn handtekening. Aansluitend hierop overhandigde de wethouder beide scholen een knikkertegel die helemaal gemaakt is van gerecycled plastic.

advertentie
advertentie