Door van de percelen de bovenlaag te verwijderen, wordt de grond armer en natter, omdat kwel eerder aan de oppervlakte komt.
Door van de percelen de bovenlaag te verwijderen, wordt de grond armer en natter, omdat kwel eerder aan de oppervlakte komt. (Foto: )

Werk in Binnenveldse Hooilanden verloopt vlot

Fietsers en wandelaars in de Binnenveldse Hooilanden zien veel graafwerkzaamheden. Er wordt gegraven om op 286 hectare nieuwe natuur te creëren. Tussen Veenendaal, Rhenen, Ede en Wageningen komt de nadruk te liggen op botanische waarden, recreatie en het bergen van water.

WAGENINGEN - De ontwikkeling van nieuwe natuur krijgt de kans onder regie van Waterschap Vallei en Veluwe en mede-opdrachtgever Provincie Gelderland. Samen met Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Stichting Mooi Binnenveld, gemeente Ede en gemeente Wageningen zijn zij de gebiedspartners.

Het werk dat aannemer Martens en Van Oord uitvoert, verloopt sneller dan verwacht. In plaats van (eerder aangegeven) eind 2020, is het werk eind oktober 2019 klaar. De waterhuishouding is als eerste in orde gebracht, zodat de afvoer van water vanuit het achterliggende landbouwgebied geborgd is en het afgegraven (geplagde) natuurgebied niet met voedselrijk water kan overstromen. Het in orde brengen hield in dat watergangen werden gedempt, verlegd of verbreed en dat kades om het natuurgebied zijn aangelegd. Door sloten te dempen, gaat de grondwaterstand omhoog. Dat betekent een plus voor de groei van bijzondere planten. Ook de Kromme Eem is grotendeels weer opgegraven. Het aanleggen van stuwen en betonnen buizen, die watergangen met elkaar verbinden, is nog niet afgerond.

Door van de percelen de bovenlaag te verwijderen, wordt de grond armer en natter, omdat kwel eerder aan de oppervlakte komt. De nattere grond vormt een ideale uitgangssituatie voor zeldzame plantensoorten. De afgegraven grond wordt vervoerd naar aangrenzende landbouwpercelen en daar verwerkt. De ophoging van percelen voorkomt extra verwachte natschade. Overblijvende grond gaat naar agrariërs die zich hebben opgegeven voor vrijwillige ophoging.

Bij de uitvoering van het werk wordt rekening gehouden met weidevogels. Omdat in de Binnenveldse Hooilanden veel weidevogels leven, wordt tot 15 juli niet gegraven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden