Levendige herinneringen aan Patrimonium in een boek