Dorschkamp
Dorschkamp

Wageningse geschiedenissen Nieuw leven voor de Dorschkamp

Algemeen

De Dorschkamp aan de Bosrandweg is in beeld als tweede asielzoekerscentrum in Wageningen. Het gebouwencomplex gaat 300 vluchtelingen een plek bieden.

Door Piet Aben

WAGENINGEN - Bij het horen van de naam Dorschkamp denken oudere Wageningers terug aan de prachtige villa die daar van 1906 tot 1968 heeft gestaan. Het huis was ontworpen door de Edese architect Albert Kool in opdracht van A.J. Brink, vennoot van de Twentsche Bank. Tien jaar later kwam zijn schoonzoon, luitenant ter zee 1e klasse C.F. Pabst er te wonen. Hij liet naast de villa het boswachtershuis bouwen, dat er nu nog staat, uitkijkend over de Wageningse Eng. De familie Pabst zou de villa zo’n dertig jaar bewonen.

Zij hielden alle schoons niet voor zichzelf alleen; met regelmaat ontving men groepen belangstellenden op het landgoed dat deskundig en met veel liefde werd beheerd. Ook kreeg het Bosbouwproefstation, gevestigd aan de Rijksstraatweg (nu Gen. Foulkesweg) de gelegenheid op de Dorschkamp onderzoek te doen. Alles ging goed tot de jaren veertig; het huis kwam zwaar geschonden uit de oorlog. Pabst zag geen kans zijn landgoed in originele staat te herstellen. Daarop nam het Rijk het complex over om er het Bosbouwproefstation te vestigen. In 1965 kwam een nieuw hoofdgebouw gereed. De oude villa werd in 1968 afgebroken. Er klonk in Wageningen geen protest; het monumentale gebouw werd geruisloos opgeofferd. Dat zou nu zeker anders zijn gegaan.

Het Bosbouwproefstation heeft met zijn wetenschappelijke werk de naam Dorschkamp tot ver buiten Wageningen bekend en beroemd gemaakt. In de loop van de jaren nam het aantal medewerkers sterk toe door samenvoeging met delen van de Landbouwhogeschool en van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer uit Leersum. Vanaf dat moment luidde de naam Instituut voor Bos- en Natuurbeheer. Toen was ook al duidelijk dat uitgekeken moest worden naar huisvesting elders. In 1998 werd de Dorschkamp ingeruild voor nieuwbouw op de splinternieuwe Wageningse Campus, waar het werk verder ging onder de naam Alterra.

In datzelfde jaar betrok een nieuwe bewoner de Dorschkamp, Numico Research, onderdeel van Nutricia. Maar al in 2013 verplaatste de nieuwe eigenaar van Nutricia, Danone, het instituut naar Utrecht. Sindsdien wacht de Dorschkamp op nieuw leven.

Meer Wageningse geschiedenis: www.oudwageningen.nl en op facebook.

advertentie
advertentie