Henk Jansen van de Rabobank overhandigde de cheque aan Henk van der Linden en Jan Bakker en twee cliënten van 's Heeren Loo..
Henk Jansen van de Rabobank overhandigde de cheque aan Henk van der Linden en Jan Bakker en twee cliënten van 's Heeren Loo.. (Foto: )

Natuur in de stad bij Stadsboerderij

door Kees Stap

Er wordt hard gewerkt bij de Stadsboerderij aan het Spijk. Het gras in de tuin is gelegd, de fundering is gestort en de verblijven voor de dieren worden neergezet. Het mini-dierenpark gaat er na tien jaar eindelijk komen. Zaterdag 14 september is de officiële opening.

WAGENINGEN - Henk Jansen van Rabobank Vallei en Rijn kwam deze week langs om vanuit het coöperatiefonds van de bank een cheque van 10.000 euro te doneren. Jan Bakker en Henk van der Linden, bestuursleden van de Stichting Mini-Dierenpark namen het bedrag dankbaar in ontvangst. "Het bedrag wordt gebruikt om alle dierverblijven en de weides helemaal af te maken. We hebben van veel bedrijven en particulieren bijdragen in geld en natura gekregen. Daaruit blijkt dat er veel draagvlak is voor dit mooie project."

Opening op
14 september

De Stadsboerderij Wageningen gaat vanaf 14 september zeven dagen per week open. Voor het dagelijkse onderhoud van het terrein en de verzorging van de dieren in het mini-dierenpark is de stichting een samenwerking aangegaan met 's Heeren Loo. Voor twaalf mensen met een verstandelijke beperking is Stadsboerderij Wageningen een fantastische dagbestedingsplek. Zij doen hier belangrijke werkervaring op. Behalve cliënten van 's Heeren Loo zet ook een aantal vrijwilligers zich belangeloos in voor het welzijn van de dieren.

Met Opella, dat direct aangrenzend aan Stadsboerderij Wageningen een beweegtuin heeft gerealiseerd, is afgesproken dat er een directe toegang komt tussen beide terreinen. Zo kunnen ook ouderen optimaal profiteren van de aanwezigheid van het mini-dierenpark. Inmiddels zijn ook contacten gelegd met Het Groene Wiel, centrum voor natuur- en milieueducatie in Ede en Wageningen. Zij gaan het mini-dierenpark met kinderen van Wageningse basisscholen bezoeken. Hierbij maken zij gebruik van de educatieruimte die is ingericht. Met de inzet van iedereen gaat Stadsboerderij Wageningen voorzien in de behoefte van veel inwoners van Wageningen om midden in de stad in contact te zijn met de natuur.

Hoewel de begroting rond is en de stadsboerderij er nu daadwerkelijk gaat komen, is er voor de exploitatie volgens Bakker en Van der Linden de komende jaren nog wel budget nodig. "Denk dan aan voer voor de dieren, controle door de dierenarts en regulier onderhoud. Daarom roepen wij Wageningers op om vriend van de stadsboerderij te worden, dat kan al met een klein bedrag. Ook kunnen we nog vrijwilligers gebruiken die de gasten gaan ontvangen."

Iedereen die wil bijdragen aan het mini-dierenpark kan een donatie doen via NL51RABO0397031874, t.n.v. Stichting Mini-Dierenpark Wageningen. Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen een bericht sturen naar info@stadboerderijwageningen.nl.

Meer info op www.stadsboerderijwageningen.nl.

Meer berichten