Machteld en Khalid plakken de posters in Wageningen.
Machteld en Khalid plakken de posters in Wageningen. (Foto: )

Vrijwillige inzet op een leuke manier onder de aandacht brengen

Door AR Mampako

"We willen op een leuke manier 'vrijwillige inzet' onder de aandacht brengen. Daarom hebben we door de hele stad in vijf talen posters opgehangen met de tekst 'Goed doen is goed voelen'. Onze missie is vrijwillige inzet in Wageningen onweerstaanbaar maken. Zoals onze wethouder Dennis Gudden zei: 'Vaak zie je niet wat er allemaal gebeurt maar als vrijwilligers één dag zouden staken, zou er veel in elkaar donderen'", vertelt Machteld Speets, projectcoördinator van het Vrijwilligers Centrum Wageningen.

WAGENINGEN - Waarom de 'Feeling good while doing good'-posters in vijf talen is opgesteld, zegt Speets: "Natuurlijk komen er meer talen voor in Wageningen. We hebben er vijf gekozen waarvan we denken dat die de grootste groepen vormen. Zo vallen we breder en meer op. Ook via sociale media hopen we zo meer aandacht te krijgen.

Over de trends en het spanningsveld van het vrijwilligerswerk zegt Speets: "De groep mensen die 30 jaar of langer zich inzetten voor één organisatie, sterft uit. Tegenwoordig is er zo veel om in je vrije tijd te doen. De meeste mensen willen zich niet meer zo lang binden aan één organisatie. Daarnaast zie je de laatste jaren dat mensen later met pensioen gaan, op de kleinkinderen passen of zich inzetten als mantelzorger. Ook zijn er weer meer mensen betaald aan het werk. Hier zit een spanningsveld met mensen die liever niet iedere week een andere vrijwilliger hun rolstoel zien duwen. Zij willen iemand waarmee zij een vertrouwensband hebben. Uiteindelijk is het idee dat we allemaal weer meer naar elkaar om gaan zien in de buurten. Maar zo'n ommezwaai in de samenleving duurt natuurlijk lang".

Verder zegt Speets: "In de tussentijd zoeken we op verschillende manieren naar oplossingen. Zoals het aanpassen van het vrijwillige aanbod aan de agenda en wensen van de vrijwilliger. Ook ondersteunen wij vrijwilligersorganisaties om zich aantrekkelijker en flexibeler op te stellen voor de huidige vrijwilligers. Maar ook voor de éénmalige vrijwilliger die zich wellicht toch langer wil committeren. En de drempels te verlagen voor geïnteresseerden, zodat zij zich kunnen aanmelden als vrijwilliger zonder te registreren".

Meer berichten