De rotonde op de Mansholtlaan bij de Campus is een van de grote knelpunten in de bereikbaarheid van Wageningen. (foto: Antonio Mulder)
De rotonde op de Mansholtlaan bij de Campus is een van de grote knelpunten in de bereikbaarheid van Wageningen. (foto: Antonio Mulder)

Besluit bereikbaarheid duurt langer

Door Kees Stap

Een provinciaal besluit over de aanpak van de bereikbaarheid van Wageningen gaat langer duren. Het onderzoek naar de milieueffecten van de diverse varianten kost meer tijd dan eerder gedacht. Naar verwachting gaan Gedeputeerde Staten (GS) niet voor de zomervakantie maar op zijn vroegst eind dit jaar een voorkeur uitspreken voor één van de varianten.

WAGENINGEN - Dit najaar zijn de uitkomsten bekend van de milieuonderzoeken van zeven varianten. Zes varianten van de Campusroute en de variant van de bestaande route langs de Mansholtlaan/Nijenoord Allee. Via een informatiebijeenkomst licht de provincie de uitkomsten aan belangstellenden toe. Dan krijgen de afzonderlijke partijen uit de klankbordgroep de gelegenheid om hun advies voor één of meerdere varianten kenbaar te maken. Eind 2019 of begin 2020 nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de voorkeursvariant. Dit doen zij op basis van de resultaten en conclusies van het milieueffectonderzoek, de adviezen van de Klankbordgroep-partijen en de kosten.

Expressief op
een heel eigen manier

Vervolgens zijn dan de aanwonenden van deze voorkeursvariant en andere belangstellenden van harte welkom om in een ontwerpatelier deze variant verder uit te werken. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in het Provinciaal Inpassingsplan, dat naar verwachting eind 2020 voor vaststelling aan Provinciale Staten wordt aangeboden. Daarna duurt het nog zeker drie jaar voordat een eventuele nieuwe weg er ligt. Pas in 2023 zouden de eerste auto's er overheen kunnen rijden.

Begrip

Wethouder Peter de Haan toont begrip dat de vertraging teleurstelling oproept in de stad. Maar tegelijkertijd realiseert hij zich dat de provincie lang en goed heeft nagedacht over de nieuwe planning. "Diverse partijen, waaronder een aantal raadsfracties, hebben gevraagd een ontwerpatelier te organiseren over het alternatief over de bestaande route. GS heeft besloten dit niet te doen. De bestaande route gaat over de huidige wegen lopen, dus een ontwerpatelier zou wat hen betreft geen zin hebben.. Als er geen ruimte is voor aanpassingen in het tracé, moet je ook geen sessie organiseren en net doen of die ruimte er wel is. Dus in dat opzicht kan de provincie wel volgen. Maar ik snap ook dat belanghebbenden hun boodschap kwijt willen over dit mogelijke alternatief, dat hebben ze richting de provincie nog niet in detail kunnen doen.

De Haan snapt dat de provincie heeft besloten het derde atelier te organiseren als de voorkeursvariant bekend is. Voor al die zeven varianten nu alvast maatregelen bedenken die negatieve effecten verminderen kost veel tijd, ook van inwoners en andere belanghebbenden, terwijl je zes van de zeven 'opbrengsten' gaat weggooien. Qua efficiëntie snap ik de afweging van de provincie. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit straks voor de voorkeursvariant helemaal goed gaat komen, maar het vraagt wel veel geduld van alle betrokkenen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden