De jubileumcommissie bij een muurversiering die Pantarijn-leerlingen onder leiding van Melanie Roorda hebben gemaakt. (foto: Kees Stap)
De jubileumcommissie bij een muurversiering die Pantarijn-leerlingen onder leiding van Melanie Roorda hebben gemaakt. (foto: Kees Stap) (Foto: )

Pantarijn zoekt strafwerk en spiekbrief

Door Kees Stap

Het is bijna zomervakantie, de scholen maken zich op voor de laatste loodjes. Maar bij scholengemeenschap Pantarijn zijn ze nu al druk bezig met volgend schooljaar. Dan wordt namelijk het 25-jarig bestaan van Pantarijn gevierd. En er wordt tevens stilgestaan bij 150 jaar voortgezet onderwijs in Wageningen.

WAGENINGEN – Pantarijn is een openbare scholengemeenschap met vijf vestigingen, drie in Wageningen, één in Rhenen en één in Kesteren. Bijna alle Wageningse scholen voor voortgezet onderwijs zijn rechtstreeks of via een omweg opgegaan in deze scholengemeenschap; de lts/ambachtsschool, de huishoudschool, alle Mavo's/Mulo's, de Leao/VGLO, het Wagenings Lyceum, De Haverlanden en Praktijkschool De Bolder.

25 Jaar Pantarijn,
150 jaar onderwijs

De jubileumcommissie bestaande uit Wilco van de Bovenkamp, Stella Efdé, Gabriël Enkelaar, Henk Timmer, Bas van Veen en Miel Franck heeft er al de nodige uurtjes vergaderen opzitten om een mooi feestprogramma samen te stellen. Uiteraard zijn er veel interne activiteiten voor leerlingen en personeel, maar er komen ook evenementen waar Wageningen en omgeving van kan meegenieten.

Reünie en bedrijvendag

"Op alle locaties zijn we samen met onze collega's druk bezig om een passend programma samen te stellen. Per locatie gaan we een reünie organiseren. Op het VMBO in Wageningen komt een bedrijvendag, waarvoor we bedrijven van oud-leerlingen uit gaan nodigen. In november willen we met zoveel mogelijk leerlingen herkenbaar deel gaan nemen aan de Bergrace by Night. En in maart komen er in Wageningen stadsbrede culturele avonden, waar onze huidige en oud-leerlingen laten zien wat ze allemaal in huis hebben. Niet voor niets luidt ons motto al 25 jaar ontdek(t) je talent. Dat is niet alleen maar een loze kreet, daar werken we met zijn allen ook vandaag de dag nog keihard aan."

Expo Casteelse Poort

Een extra jubileum is de viering van 150 jaar voortgezet onderwijs in Wageningen. In september 1869 opende namelijk de HBS voor het eerst de deuren. Om hier aandacht aan te besteden is Leo Klep druk bezig met een boek over de geschiedenis van die 150 jaar. Van november 2019 tot april 2020 wordt daarnaast in museum De Casteelse Poort een grote overzichtstentoonstelling gehouden over de geschiedenis van het Wageningse voortgezet onderwijs. De jubileumcommissie is daarvoor nog op zoek naar mooie verhalen, foto's, schoolspullen zoals werkschriften, leerboeken, werkstukken, oude schooltassen en agenda's, spiekbriefjes, geschreven strafwerk, goede smoezen voor te laat komen en al die andere zaken die een beeld geven van het schoolleven in de afgelopen 150 jaar.

Wie op de hoogte wil blijven van de vele jubileumactiviteiten van Pantarijn, of een bijdrage heeft voor de expositie in de Casteelse Poort kan kijken op www.pantarijn.nl/Pantarijn/Jubileum.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden