Er komt geen grote zwemplas in de zogeheten Driehoek tussen de Rijnhaven, de Pabstendam en de Neder-Rijn.(foto: Antonio Mulder)
Er komt geen grote zwemplas in de zogeheten Driehoek tussen de Rijnhaven, de Pabstendam en de Neder-Rijn.(foto: Antonio Mulder) (Foto: )

Geen zwemplas en roeibaan

Door Kees Stap

Er komt geen grote zwemplas in de zogeheten Driehoek tussen de Rijnhaven, de Pabstendam en de Neder-Rijn. En de roeiers kunnen geen gebruik maken van een nieuwe geul in de Plasserwaard. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effecten op het milieu rond het project Grebbedijk.

WAGENINGEN - De Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen moet over een de gehele lengte van 5,4 km versterkt worden om de veiligheid van de inwoners te garanderen. Omdat deze versterking ook kansen biedt voor de ontwikkeling van natuur, recreatie, toerisme en verkeersveiligheid, is er de afgelopen jaren met diverse partijen overlegd om de wensen in kaart te brengen. Nu wordt onderzocht welke wensen haalbaar zijn.

De gemeenteraad wil in het gebied graag een zwemplas. Ook willen ze een veilige route naar deze zwemplas door het scheiden van het vracht-/autoverkeer van het langzaam verkeer op de Pabstendam. Daarnaast moeten de roeiers van VADA en Argo veilig het water op kunnen en moet bekeken worden of de betoncentrale van Bruil verplaatst kan worden. Uit onderzoek door een specialist op het gebied van natuurwetgeving blijkt dat niet alle wensen vervuld kunnen worden. De grote zwemplas is niet mogelijk, omdat dit potentieel leefgebied is van de kwartelkoning. Roeien in de nieuwe geul leidt tot te veel verstoring van onder andere de daar aanwezige porseleinhoen. Als gevolg van het niet kunnen realiseren van de grote zwemplas, kunnen Argo en VADA inclusief de jachthaven hierheen niet verplaatst worden. Daardoor kan Bruil op termijn niet naar de huidige plek van Argo verhuizen. Deze zomer gaat nog wel onderzocht worden of er een toch nog een kleine zwemplas kan komen in de Driehoek, maar de gemeente acht de kans klein of dit juridisch mag. Ook wordt bekeken of VADA kan verhuizen naar een plek naast Argo. Op de huidige plek van VADA kan dan een ecologische verbindingszone komen. Ook wordt er 36 hectare kruiden- en faunarijk grasland en rivier- en moeraslandschap gerealiseerd ten behoeve van de porseleinhoen. Daarnaast wordt er ooibos, grasland voor kwartelkoning en kamsalamander, een overstromingsmoeras en een kleine ecologische verbinding bij het havenkanaal ontwikkeld. Dit najaar wordt een concept voorkeursalternatief vastgesteld. In 2020 wordt dan definitief besloten hoe de Grebbedijk versterkt gaat worden en welke nevenmaatregelen genomen gaan worden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden