Gesprekscyclus 'Leven met verlies'

Gesprekscyclus 'Leven met verlies'

WAGENINGEN - Op donderdag 26 september begint een cyclus gesprekken over 'Leven met verlies', bedoeld voor iedereen die korter of langer geleden een dierbare heeft verloren. De gesprekscyclus, die bestaat uit vier bijeenkomsten, is opgezet door het apostolisch genootschap en gebaseerd op een religieus-humanistische visie op het leven. De bijeenkomsten vinden plaats op achtereenvolgende donderdagen in het gebouw aan de Hendrikweg 14a in Wageningen. Deelneming aan de gesprekken is kosteloos, maar aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld (via www.vindhetantwoordinjezelf.nl). Het doel van de bijeenkomsten is dat de deelnemers meer inzicht krijgen in wat rouwen is en in de manier waarop ieder mens met rouw omgaat. Verwacht mag worden dat daardoor meer greep wordt verkregen op het verwerken van het verlies, zodat het leven ook met verlies weer gevierd kan worden.

Meer berichten