Foto:

De Wageningse Eng

WAGENINGEN - Nergens in het land kan men zo goed zien welke sporen het ijs heeft achtergelaten in het landschap als op de stuwwal van de Veluwe en Gelderse Vallei. Dankzij de duidelijke patronen in het reliëf zijn de gevolgen voor het landgebruik en huidige natuur nog goed te herkennen. Wie het weet kan het zien, begrijpen en waarderen.

Als je er woont lijkt het gewoon, maar dat is het niet. De Wageningse Eng is heel bijzonder en daarom aangewezen als 'Landschap van Nationaal belang'. De eeuwenoude, glooiende akkers, gescheiden door bosjes en houtwallen, bieden een fraai aanzicht en een herinnering aan het historisch landgebruik. Maar er is meer. Gelegen op de flank van de Wageningse Berg vormt de Eng de verbinding tussen de Veluwe en de Gelderse Vallei, twee totaal verschillende gebieden, die beiden hun vorm te danken hebben aan hun letterlijk bewogen verleden.

Vallei en Veluwe ontlenen hun betekenis aan elkaar. Samen vormen zij een aandenken aan de voorlaatste ijstijd dat uniek is binnen Nederland. Daarom moeten beide gebieden in stand worden gehouden. Aantasting van een deel van dit gebied vermindert de waarde van het geheel. De oude bouwlanden op de flank van de stuwwal Lunteren-Wageningen zijn gevoelig voor aantasting. Ze liggen vlak bij de overgang van laag naar hoog, waar mensen van oudsher graag wilden wonen. Daardoor zijn de meeste van deze bouwlanden in de vorige eeuw verdwenen onder bebouwing.

De Wageningse Eng is een van de weinige oude bouwlanden die nog gespaard zijn gebleven, waardoor het verband tussen de ontstaanswijze en het historisch landgebruik hier nog goed herkenbaar is. Dat was voorheen nog veel duidelijker, maar het landschap is nog 'leesbaar', iets wat voor veel mensen belangrijk is om zich thuis te kunnen voelen in de omgeving waar zij wonen. Wie begrijpt hoe het landschap in elkaar zit kan het beter waarderen en is er zuiniger op.

De gemeente Wageningen werkt, samen met een groep belanghebbenden, aan een nieuwe visie op de ontwikkeling van de Wageningse Eng. Het behoud van de leesbaarheid van de ontstaanswijze en het historisch landgebruik van de Wageningse Eng en de samenhang met Vallei en Veluwe vormen de identiteit van het gebied en verdienen hierbij de hoogste prioriteit. Wim Braakhekke natuurgids vertelt meer over die ontstaanswijze op de Dag van de Wageningse Eng op zaterdag 28 september om 11.30 tot 12.15 uur, in de kantine op de Korfballocatie aan de Dolderstraat. Kijk voor meer informatie op www.wageningseeng.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden