Wat mag er wel of niet op de Wageningse Eng?

WAGENINGEN - Een stadsboerderij met schapen, een schuur om gereedschap veilig op te bergen, nieuwe kleedkamers op het sportpark. Er zijn veel plannen op de Eng. Maar vanwege het ontbreken van een gebiedsvisie, mag de gemeente Wageningen die aanvragen van de provincie nog niet behandelen. Het einde van die onduidelijkheid is nu in zicht.
Met bijdragen van vertegenwoordigers van elf groeperingen is een ontwerpvisie voor het gebied gemaakt. Daarin staat beschreven wat er wel en wat er niet mag. Wethouder Dennis Gudden is blij met de ontwerpvisie en de betrokkenheid van gebruikers en omwonenden. "Er is door iedereen heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. We hebben vier bijeenkomsten en een excursie door het gebied georganiseerd. Daarnaast is er onderling veel tussentijds contact geweest. Dat toont de betrokkenheid bij dit gebied dat ook wel 'De tuin van Wageningen wordt genoemd." Het vertrekpunt voor de visie is dat de kwaliteit van het gebied behouden moet blijven. Nieuwe woningen worden in principe niet toegestaan. De kwekerijen en pluktuinen mogen wel een schuurtje plaatsen om hun gereedschap op te slaan. Voor schuilplekken voor dieren wordt gekeken naar bomen of struiken. De volkstuinen mogen behouden blijven. In het najaar komt er nog een stadsbrede informatieavond over de visie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden