Open Bouwdag Grote Kerk Wageningen

WAGENINGEN - Het zal weinig Wageningers zijn ontgaan. Sinds mei van dit jaar staat een deel van de Grote Kerk op de markt in Wageningen in de steigers en vinden er veel werkzaamheden plaats. Nadat onlangs de subsidie vanuit de Provincie voor het tweede deel van de restauratie is toegekend, kan het werk aansluitend doorgaan.

Zowel aan de binnen- als buitenzijde wordt het rijksmonumentale gebouw ingrijpend gerestaureerd en gelijktijdig wordt het heringericht en verduurzaamd. Dit alles met als doel om het bijzondere kerkgebouw de komende decennia te kunnen behouden en breed en multifunctioneel te gaan gebruiken. Naast nieuw gebruik in de vorm van bijvoorbeeld evenementen, concerten, tentoonstellingen en symposia zal de Protestante Gemeente Wageningen ook gebruik blijven maken van het kerkgebouw.

Tijdens de werkzaamheden is het gebouw gesloten. Op zaterdag 12 oktober van 12.00 tot 16.00 uur wordt het gebouw opengesteld voor publiek. Dit biedt voor iedereen een unieke kans om de vorderingen van de werkzaamheden van dichtbij te bekijken.

Naast het bezichtigen van de werkzaamheden in het gebouw, is het ook mogelijk om een rondleiding over de steiger te krijgen om het werk aan de gevel en het dak van dichtbij te kunnen zien. Zo wordt er onder meer uitleg gegeven over het dak- en gevelherstel en zijn de werkzaamheden aan de glas-in-lood ramen te zien.

Binnen in het gebouw zullen de vorderingen van de nieuwe sanitaire groepen en multifunctionele ruimtes goed zichtbaar zijn en is er speciale aandacht voor het hergebruiken van bestaande materialen, waaronder een deel van de oude kerkbanken.

Deskundigen van de aannemer, de architect, eigenaar Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) en de Stichting Grote Kerk Wageningen (SGKW) zijn die middag aanwezig om de rondleidingen te verzorgen en toelichting te geven op de werkzaamheden en de plannen voor de toekomst. Voor iedereen die interesse in het gebouw heeft, of gewoon nieuwsgierig is wat er allemaal gebeurt, staan de deuren van de kerk wagen(ings)wijd open. Kijk voor meer informatie op www.grotekerkwageningen.nl.

Meer berichten