Katholiek Vrouwen Gilde Wageningen viert 70-jarig jubileum

WAGENINGEN - Op zaterdagmiddag 9 november viert het Katholiek Vrouwen Gilde Wageningen haar 70-jarig jubileum. Het is voortgekomen uit de R.K. Vrouwenbond en in 1949 opgericht door pastoor de Boer. Op 9 november van dat jaar is een voorlopig bestuur samengesteld en dertig tot veertig vrouwen sloten zich aan bij de vereniging. De invulling van het Rooms Katholieke gedachtegoed is in de loop der jaren sterk veranderd, ook door de veranderingen binnen de kerk. Daarom is het nu een open en moderne vereniging voor alle vrouwen, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of geaardheid.

Het Katholiek Vrouwen Gilde is een actieve vereniging met een grote saamhorigheid. Vele vriendschappen voor het leven zijn ontstaan, men steunt elkaar waar nodig en heeft aandacht voor elkaar. Er is duidelijk behoefte om elkaar te ontmoeten. Het Gilde houdt ledenavonden met uiteenlopende lezingen, excursies en er is een actief wensenplan. Ook steunt zij Stichting Melania, ontwikkelingssamenwerking die streeft naar een beter bestaan voor vrouwen in ontwikkelingslanden.

Om het voortbestaan te waarborgen zijn nieuwe leden altijd welkom. Meer informatie is te vinden op www.katholiekvrouwengildewageningen.nl.

Meer berichten