Jack Bogers en Ditta van Vliet bekijken de spullen in het oude natuurkundelokaal. (foto: Kees Stap)
Jack Bogers en Ditta van Vliet bekijken de spullen in het oude natuurkundelokaal. (foto: Kees Stap) (Foto: )

Expositie wordt feest van herkenning

Door Kees Stap

Er wordt nog hard gewerkt in Museum De Casteelse Poort. Zondag opent daar de tentoonstelling over de geschiedenis van het voortgezet onderwijs in Wageningen dat dit jaar 150 jaar bestaat. Samen met Ditta van Vliet van het museum en Jack Bogers van Pantarijn namen we alvast een kijkje.

WAGENINGEN - "Prachtig toch?", zegt Bogers als we een opstelling van een natuurkundelokaal bekijken. "We waren verrast hoeveel oud materiaal er nog te vinden was. Later deze week komt er nog een 100 jaar oude natuurkundekast met potten waarin dieren op sterk water zitten. Maar er zijn ook beelden van modeshows van de Christien Broekemaschool, bouwtekeningen van de LTS, een herdenkingsplaquette voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de geschiedenis van het WSKOV en we richten een speciale kamer in met de sfeer van de oude leerlingensoos. Inclusief graffiti. Deze tentoonstelling wordt één groot feest van herkenning."

150 jaar onderwijs,
25 jaar Pantarijn

Van Vliet luistert het enthousiasme van Bogers met een glimlach aan. "Samen met Pantarijn zijn we er in geslaagd om een mooi overzicht te maken van de geschiedenis van 150 jaar voortgezet in Wageningen. We hebben veel samen overlegd. Soms moesten er pijnlijke keuzes gemaakt worden om voorwerpen niet te tonen, want zo'n expositie mag niet te vol worden. "

In 1869 opende de driejarige gemeentelijke HBS, als eerste Wageningse school voor voortgezet onderwijs. Vele scholen volgden en zij zijn vrijwel allemaal rechtstreeks of via een omweg opgegaan in scholengemeenschap Pantarijn: de lts/ambachtsschool, de huishoudschool Christien Broekema, de School voor Technische en Dienstverlenende Beroepen, alle mulo's/mavo's, de Prins Bernhardschool voor Leao/VGLO, het Wagenings Lyceum, De Haverlanden en Praktijkschool De Bolder. Pantarijn viert dit schooljaar het 25-jarig jubileum.

De tentoonstelling geeft een overzicht van de 150-jarige geschiedenis van middelbaar onderwijs in Wageningen. Aan de orde komen de verschillende schoolgebouwen en hun locaties, en de personen die er onderwijs gaven of genoten. Grote veranderingen kwamen er in 1968 door de Mammoetwet van Cals. Een ander thema: de meubilering van de klaslokalen, de onderwijsmethoden en de gebruikte leermiddelen toen en nu.

De expositie schenkt ook aandacht aan de veranderende positie van de leerlingen en beleving van de school. De opkamer van het museum wordt als speciale leerlingenruimte ingericht. Deze keer is ook het Koetshuis tentoonstellingsruimte. Hier geeft de expo – onder het motto 'Pantarijn ontdek(t) je talent' – een beeld van wat afgestudeerden zo allemaal geleerd hebben van hun Wageningse schooltijd. En het museum daagt de bezoekers uit om in een interactieve omgeving hun eigen (overgebleven) schoolkennis te testen. Wie slaagt, gaat met een diploma naar huis.

Meer berichten