Foto:

Terugblik en 5 mei 2020

Het jaar 2019 loopt op haar laatste benen. Hortend en stotend komt het nieuwe jaar in zicht. Het is een gewoonte, dat er wordt teruggekeken naar het aflopende jaar en dat er wordt uitgekeken naar het nieuwe jaar. Wat mij betreft weet ik niet zo goed hoe ik op 2019 moet terugkijken. Ik heb me nogal eens geërgerd. Daarbij ben ik me ervan bewust, dat de toenemende ouderdom een rol speelt.
Ik bemerk dat mijn lichaamslengte ietsje afneemt, terwijl mijn tenen elk jaar wat langer lijken te worden. Vaak komt dat gevoel voort uit maatschappelijke ontwikkelingen. Zolang die van technische of wetenschappelijke aard zijn kan ik er goed mee leven. Op het moment dat er sprake is van veranderingen in je directe culturele omgeving ontstaan er spanningen. Dat komt omdat je wordt aangesproken op je levenswijze. En laten we eerlijk zijn…we vinden bijna allemaal, dat onze eigen manier van leven prima is. Anders zouden we op een andere wijze gaan leven. We hebben er moeite mee om in de spiegel te kijken, laat staan hoe we reageren als een ander ons de spiegel voorhoudt. Mijn mening is, dat voordat je een ander de spiegel voorhoudt, je er eerst zelf in gekeken moet hebben. En zelfs dan moet je er nog heel voorzichtig mee zijn. Als de geest uit de fles komt, is het moeilijk die er weer in terug te krijgen. Die fles is niet per sé gevuld met goede wijn.

We hebben er moeite mee om in de spiegel te kijken

De inhoud kan ook verwijzen naar ene Pandora. Ik merk, dat ik moeite heb met kritiek op zaken, die ik vanzelfsprekend vond en deels nog vind. Discussies over allerlei zaken zijn prima, maar elkaar uitschelden, of nog erger, zorgt alleen maar voor nog meer ellende. Ik vind overigens ook dat veel mensen tegenwoordig wel erg snel geraakt of gekwetst zijn. De lontjes zijn erg kort. Waar ik moeite mee heb is, dat er in bepaalde gevallen met de kennis van nu geoordeeld wordt over dingen, die lang geleden zijn gebeurd. Het is nogal makkelijk om achteraf een koe in de kont te kijken. Er zijn in het verleden – bijvoorbeeld in Indië - fouten gemaakt. Maar dat wil niet zeggen, dat elke soldaat, die daar gevochten heeft, dat met foutieve intenties heeft gedaan.

Je moet het wel in het licht van toen zien. Dat tijden veranderen hoorde ik kort geleden op prachtige wijze uit de mond van de 104-jarige heer Slotboom. Hij is de oudste inwoner van Wageningen en was nog klant bij kapper Straatman. Dat was mijn opa, die in 1954 overleed. Voor mij behoort deze ontmoeting tot de hoogtepunten van 2019.

Goed nieuws is ook dat op 5 mei 2020 WAOGENINGS WELCOME plaatsvindt. Een prachtige muzikale happening in het centrum van Wageningen. De stad ontvangt haar helden. Plaatselijke en regionale koren, bands en culturele verenigingen kunnen zich opgeven om hieraan deel te nemen op de volgende adressen: dickystijns@gmail.com of jboer189@kpnmail.nl.

Ik wens u prettige kerstdagen en een gelukkig 2020

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden