Informatieavond over veranderend beheer Wageningse Bovenpolder

WAGENINGEN - Staatsbosbeheer verandert het beheer in de Wageningse Bovenpolder. Dit is nodig om de kwaliteit van de natuurwaarden te verbeteren. Het veranderend beheer heeft ook gevolgen voor de recreanten. Om bezoekers te informeren over de veranderingen organiseert Staatsbosbeheer een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst inventariseert Staatsbosbeheer graag de wensen van de bezoekers voor de nieuwe wandelrouters. De informatieavond is op woensdag 29 januari in WICC Lawickseallee 9 Wageningen om 19.30 uur. De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur.

Het veranderende beheer betekent dat in de noordelijke delen de nadruk komt te liggen op maaibeheer, terwijl de zuidelijke stukken de nadruk blijft op begrazingsbeheer. Het betekent ook dat er een vaste wandelroute wordt aangelegd. Daarom wil Staatsbosbeheer graag van bezoekers horen wat de meest geliefde wandelroutes zijn in het gebied. Na deze inventarisatie volgt een besluit waar de routes komen te liggen. Deze worden in februari gepresenteerd.

Meer berichten