Scholen tekenen manifest voor het onderwijs

WAGENINGEN - Op donderdag 30 januari, de eerste dag van de onderwijsstaking, tekenden leraren, ondersteunend personeel, schooldirecteuren en bestuurders van de scholen van Stichting PPO De Link, Vrije School De Zwaneridder, G.J. van den Brinkschool en Regionale Scholengemeenschap Pantarijn het manifest voor het onderwijs. Hiermee roepen zij het kabinet op om per direct extra structurele investeringen te doen in het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs staat al jaren onder druk. Belangrijke oorzaken zijn het lerarentekort en de grote werkdruk. En het lerarentekort zal de komende jaren alleen nog maar verder stijgen. Dit en meer heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Alleen forse structurele investeringen kunnen de problemen oplossen.

Gezamenlijk pleiten zij voor het waarborgen van goed onderwijs op de lange termijn, het beschikbaar zijn van voldoende en gekwalificeerd onderwijspersoneel, het verkleinen van de loonkloof tussen PO en VO-tweedegraads en het aantrekkelijk maken van werken in het onderwijs voor hoger opgeleiden. Het manifest is een oproep voor structureel geld voor het onderwijs. Alleen zo kunnen zij borgen dat zij in Nederland goed onderwijs kunnen blijven garanderen. Voor de toekomst van de kinderen en de generaties die volgen.
 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden