In de omgeving van de havenkom moet de Grebbedijk veiliger worden voor fietsers en voetgangers. (foto: Johan Mulder)
In de omgeving van de havenkom moet de Grebbedijk veiliger worden voor fietsers en voetgangers. (foto: Johan Mulder)

Weinig ambities over bij plan Grebbedijk

Door Peter van Herpen

Met veel ambities begon de gemeenteraad aan het ontwikkelingsproces voor een Voorkeursalternatief (VKA) bij de gebiedsontwikkeling van de Grebbedijk. Uiteindelijk bleef er weinig over van die ambities.

WAGENINGEN – De Grebbedijk wordt versterkt om in de toekomst bescherming te bieden bij hoge waterstanden in de Rijn. Wageningen denkt mee over de uitwerking van de dijkverbetering. Veel enthousiaste ideeën voor herinrichting van het gebied rond de Grebbedijk sneuvelden, omdat ze niet haalbaar blijken te zijn binnen bestaande wetgeving en vergunningenregels of in strijd zijn met de beschermingsafspraken voor Natura 2000-gebied.


Daarom komt er geen grote zwemplas op de locatie Driehoek, tussen Havenkanaal en Rijn. Er wordt nog gekeken of een kleine plas wel haalbaar is. "De provincie ziet hiervoor een kans,'' zei wethouder Peter de Haan. Daarom blijft de ambitie voor een kleine waterplas in het raadsbesluit opgenomen staan. De vraag is of dit kans van slagen heeft.
Medegebruik door de roeivereniging van een aan te leggen nevengeul in de Plasserwaard is niet haalbaar vanwege verstoring van het leefgebied van de Porseleinhoen. Dat vinden veel raadsleden toch wel jammer. Ze hadden gehoopt dat er meer mogelijkheden zouden zijn voor recreatie in het Grebbedijkgebied. Portefeuillehouder Peter de Haan legde uit dat hij zich genoodzaakt voelt om zich te houden aan wat maximaal haalbaar is binnen de bestaande wetgeving.

Raadslid Laura Kaper (D66) verwoordde namens de raad de teleurstelling over wat het proces uiteindelijk heeft opgeleverd. Via een motie wil de raad de wens levendig houden om het recreatieve en belevingsaspect van de haven, havenkom en omgeving te optimaliseren als een toegevoegde waarde voor de stad.
Bij de dijkverbetering kiest men voor een 'getrapte kruin'. Dat biedt kansen om auto-/vrachtverkeer te scheiden van langzaam verkeer. De raad wil een veilige fietsroute ter hoogte van het havengebied. Daar is de auto straks te gast. Een amendement werd aangenomen om het wegvak van de Havenafweg vanaf de Costerweg tot op de aansluiting van de gescheiden fietsvoorziening op de dijk in te richten als fietsstraat (auto te gast). Daarnaast wil men op de Havenafweg tot op de dijk een voldoende brede voetgangersvoorziening.

De raad wil aan het concept VKA een kleine verbinding van circa 15 m breedte tussen de haven en de streng van de Plasserwaard toevoegen ten behoeve van veilig roeiwater. Dat is een warm gekoesterde wens van watersporters.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden