Frits Huijbers. (foto: Jelle de Gruyter)
Frits Huijbers. (foto: Jelle de Gruyter) (Foto: )

Netwerk koestert het Wagenings erfgoed

Door Peter van Herpen

Op een bijeenkomst van betrokken organisaties, verenigingen en personen werd donderdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend ter koestering van het Wagenings erfgoed. De betrokkenen hebben zich verenigd in het Netwerk Erfgoed Wageningen. In de overeenkomst zijn doel en missie vastgelegd.

WAGENINGEN – Op de bijeenkomst in café Onder de Linden, op zichzelf al een stukje Wagenings erfgoed, waren mensen van uiteenlopende pluimage en achtergrond samengekomen. Ze deelden gezamenlijk dezelfde passie: de liefde voor het erfgoed van Wageningen.


De ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst willen zich hiervoor inzetten door kennis en informatie breed te delen en uit te dragen met eenieder die dit erfgoed voor Wageningen wil beschermen en behouden. Dit alles met het doel om aandacht te vragen voor en mee te denken over ontwikkelingen, bedreigingen en nieuwe kansen.

Het Netwerk Erfgoed Wageningen wil op deze manier het belang aangeven dat erfgoed kan hebben voor de identiteit van de stad en hoe erfgoed dienstbaar kan zijn aan de stad in ruimtelijk, sociaal en economisch opzicht.


Wageningen is gezegend met een rijk natuurlijk, landschappelijk en cultureel erfgoed. Dat uit zich in het gevarieerde landschap vanaf de Rijn tot aan de Veluwezoom: het bos, de berg, de Eng, de uiterwaarden en het Binnenveld. Maar ook in Wageningen als vestingstad met zijn rijke bouwhistorie en architectuur, die mede tot stand kwam door de aanwezigheid van de landbouwhogeschool en later universiteit WUR.

Een voorbeeld van Wagenings erfgoed dat bescherming verdient, is het Theekoepeltje. Dit fraaie bouwwerkje dreigt aan verwaarlozing ten onder te gaan.

Dat zou een verlies betekenen voor het Wagenings erfgoed. Ook het hergebruik van de WUR Aula wordt met interesse gevolgd.

Op het einde van de bijeenkomst gaf Leo Eppink nog een inkijkje in de geschiedenis van café Onder de Linden aan de Haagsteeg. Het is een gemeentelijk monument. Het café 'aan de brug' lag vroeger aan druk vaarwater lopend vanaf de haven aan de Rijn richting Ede en via de brug richting Rhenen. Bij het bruggetje over de Binnenhaven stond een brugwachtershuisje. In 1871 kwam er een 'tapperij' waar de schippers hun biertje kwamen drinken.


Een van de legendarische uitbaters was Mies Quint die er een echt huiskamercafé van maakte. In 1987 nam Hans Boer het over en gaf het pand de naam 'Onder de Linden'. Na zijn dood kwam het in handen van Nico Jacobs en Henko Zonnenberg.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden