Lachende gezichten op de H. J. Piekschool: "Wij hebben er weer zin in!" (Foto Jan Boer)
Lachende gezichten op de H. J. Piekschool: "Wij hebben er weer zin in!" (Foto Jan Boer) (Foto: )

Piekschool: "We wachten op jullie!"

Door Jan Boer

"Dan kunnen we een moeilijke tijd toch nog mooi afronden"

Alle Nederlandse basisscholen gaan op 11 mei weer open om hun leerlingen na een lange, moeilijke periode weer te ontvangen. Dat is de wens van onderwijsminister Slob. Een aantal scholen is het daar niet mee eens, omdat ze vinden, dat ze te weinig tijd hebben om een en ander goed voor te bereiden.

WAGENINGEN - In Wageningen gaan alle basisscholen vanaf maandag 11 mei open, zij het in aangepaste vorm. Het team van de H. J. Piekschool in de Roghorst kijkt er naar uit. Directeur Ineke van Gastel: "Het heeft lang genoeg geduurd! We hebben het er onlangs in het Wageningse directeurenoverleg uitgebreid over gehad. Alle scholen gaan hele dagen open, maar het wordt opgedeeld in twee groepen. Bij ons komt de ene helft van de leerlingen op maandag en donderdag, de andere helft op dinsdag en vrijdag. Op woensdag blijven alle kinderen thuis. Ja, we hebben er allemaal weer zin in!" Voor de H. J. Piekschool betekent het, dat twee leerkrachten voor hun eigen veiligheid nog thuis blijven. De kinderen gaan vanaf 11 mei de hele dag naar school. De ouders mogen onder geen beding binnen komen. Zij moeten buiten het schoolplein blijven. Er wordt intensief schoongemaakt, de ingangen worden gecontroleerd gebruikt om drukte te vermijden. De directeur hoopt, dat op 1 juni alles weer normaal is: "Dan hebben we toch nog een paar weken tot de zomervakantie. Dan kunnen we een moeilijke tijd toch op een mooie manier afronden". Het is voor iedereen een hectische tijd. Leerkracht Maaike Giskes: "Je wilt de kinderen zó graag weer zien! Want wat we tot nu toe hebben moeten doen was best wel lastig. Je bent nooit klaar, je hebt geen lesdagen, maar alles loopt wel de hele dag door, ook thuis met mijn eigen kinderen". De kinderen zaten met een aangepast lesprogramma thuis. Remedial teaching ging online ook gewoon door. De kinderen konden boeken lenen uit de schoolbibliotheek. De leerkrachten hebben volop geprobeerd om tijdens de hele quarantaineperiode in contact te blijven met alle ouders en kinderen. Ineke van Gastel: "Dat is ons heel goed gelukt! We proberen ze allemaal in het vizier te hebben én te houden. Verder hebben we een groep kinderen op school gehad in het kader van de noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep. Omdat de ouders niet bij de school mogen komen, zal een stuk sociaal contact wegvallen. maar dat moeten we er met elkaar maar even voor over hebben". Alles is anders geworden. Er waren allerlei plannen, maar veel activiteiten vallen nu weg. Er zou een Afrikaans koor langskomen, de schoolreisjes zijn vervallen en het afscheid van groep acht zal een ander karakter krijgen. De kinderen van groep acht zijn bezig met hun afscheidsmusical, allemaal in hun eigen omgeving. We weten nog niet hoe dat zal gaan straks. Veel zaken zijn nog onzeker. Maar we zijn zó blij, dat we ze straks allemaal weer over de vloer hebben en dat we over niet al te lange tijd weer op kunnen schalen naar een normale manier van werken met elkaar".

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden