Onderzoek bijstand levert hogere uitstroom naar werk

WAGENINGEN - Vrijdag heeft het college van b&w de minister geïnformeerd over de eindresultaten van het Wageningse onderzoek naar de bijstand. De resultaten laten zien, dat er meer inwoners uitstromen naar werk bij een aanpak gebaseerd op vertrouwen en meer ruimte voor de inwoners om eigen keuzes te maken. Ook werkt de aanpak goed op welbevinden, op ervaren gezondheid en op de dienstverlening die inwoners ervaren. Wethouder Maud Hulshof: “We hadden er als gemeente alle vertrouwen in dat een andere en positieve benadering van mensen in de bijstand goed zou werken. Dan is het natuurlijk belangrijk dat nu ook bevestigd te zien. We kunnen met deze aanpak mensen echt beter helpen.” In oktober 2017 is de gemeente gestart met het onderzoek 'Vertrouwen Werkt'. Het project is op 31 december 2019 afgesloten. In totaal deden 410 mensen in de bijstand mee. De uitstroom naar werk is in Vertrouwen Werkt fors hoger dan bij de mensen die niet aan het onderzoek hebben meegedaan. Vooral bij de mensen die meer begeleiding kregen (de groep ‘extra begeleiding’) en de mensen die meer vrijheid kregen om zelf hun actie te bepalen (de groep ‘zelf in actie’). Wageningen hoopt dat de resultaten van het onderzoek er onder andere aan bijdragen dat er in de toekomst meer ruimte komt voor vertrouwen richting cliënten en minder nadruk op controle en handhaving.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden