Foto:

Welsaam krijgt 5.000 euro van Oranje Fonds voor Coronahulp Wageningen

WAGENINGEN - Welsaam krijgt een bijdrage van 5.000 euro van het Oranje Fonds voor de uitvoering van het initiatief Coronahulp Wageningen. Het samenwerkingsverband brengt hiermee Coronagerelateerde hulpvraag en -aanbod van inwoners van Wageningen samen. Daarnaast ondersteunen ze onder meer een groep van 500 vrijwilligers in het bieden van hulp aan mensen die dat nodig hebben.

Om de gevolgen die de Coronamaatregelen hebben voor de Wageningse samenleving op te vangen, startte Welsaam op 16 maart Coronahulp Wageningen. Een team van professionals werkt samen om mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen en te verbinden met een vrijwilliger of organisatie die hulp biedt. Om dit werk goed te kunnen doen, heeft Welsaam extra menskracht en (financiële) middelen ingezet. Esther van der Zee, directeur van Solidez en penvoerder en woordvoerder van Welsaam: “Hiermee zijn onder andere een telefooncentrale en telefoons aangeschaft. Daarnaast is ingezet op het vergroten van de bekendheid van de hulplijn en de vrijwilligerspool. Daarom is het geweldig dat Oranje Fonds een bijdrage levert om de kosten te dekken.”

Inwoners van Wageningen kunnen voor ondersteuning bellen met de Coronahulplijn (0317-413088) of online hun vraag stellen (www.welsaam.nl/coronahulp). Bijvoorbeeld als ze de deur niet uit kunnen om boodschappen te doen of als ze een luisterend oor kunnen gebruiken. Daarnaast kunnen inwoners hun aanbod of initiatief kenbaar maken of zich aanmelden voor de vrijwilligerspool.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden