Ambities om relatie tussen stad, Rijn en uiterwaarden te versterken.
Ambities om relatie tussen stad, Rijn en uiterwaarden te versterken.

Zwemplas blijft wens in VKA Grebbedijk

"Een grote recreatieplas lijkt niet haalbaar."

Peter van Herpen

De wens om een (kleine) zwemplas te realiseren in de Wageningse uiterwaarden blijft onderdeel uitmaken van het raadsvoorstel dat de gemeenteraad heeft aangenomen bij de Nota VKA Gebiedsontwikkeling Grebbedijk.

WAGENINGEN – VKA staat voor 'voorkeursalternatief'. Hierin geeft Wageningen aan welke wensen zij heeft bij de herinrichting van het gebied van de Grebbedijk, dat binnen de gemeentegrenzen valt.

Al eerder stemde de raad in met de concept Nota VKA. Besloten werd om de ambitie vast te houden om een kleine waterplas mogelijk te maken in de Driehoek, het gebied tussen Rijn, Havenkanaal en Pabstendam. Een grotere recreatieplas lijkt niet haalbaar.

Fietsstraat 

Ook wil de raad de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbeteren op de Havenafweg vanaf de Costerweg en dit weggedeelte inrichten als fietsstraat, waar de auto te gast is. Waar dat mogelijk is, wil men de relatie tussen binnenstad, havengebied en het daarachter gelegen uiterwaardengebied versterken.

Grebbedijk versterk 

Om overstromingen bij hoogwater in de Rijn te voorkomen, wordt de Grebbedijk versterkt. In dit proces mag de gemeente Wageningen haar wensen bij de herinrichting van het gebied voorleggen aan de procespartners, waaronder Staatsbosbeheer, provincie en Rijkswaterstaat, in de vorm van dit voorkeursalternatief.


Stad aan het water

Bij voorgaande besprekingen had D66-raadslid Laura Kaper er al aan herinnerd dat veel ambities in het voortraject gesneuveld zijn. Ze vroeg de andere raadsleden welke mogelijkheden zij nog zien. Velen van hen willen de relatie tussen de binnenstad en de Rijn versterken.

Wageningen moet nog duidelijker een 'stad aan het water' worden. Dan speelt goede bereikbaarheid van dijk, Rijn en uiterwaardengebied een grote rol.

Kleine zwemplas 

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandag sprak de raad nogmaals uit dat ze hoopt dat een kleine zwemplas tot de mogelijkheden blijft behoren.

De Stadspartij was dusdanig teleurgesteld over de eindresultaten bij het proces richting dit raadsvoorstel, dat ze uiteindelijk niet in kon stemmen. Ook de andere raadsfracties staan niet bepaald te juichen over de resultaten. Toch stemden zij wel in met het raadsvoorstel, met de toevoeging dat de gemeenteraad ook in de toekomst wil blijven streven naar ambities langs de Rijn die wel haalbaar zijn.

Een motie werd aangenomen waarin ook in de toekomst de mogelijkheid wordt opengehouden om te kunnen blijven wandelen over paden in de uiterwaarden en langs de Rijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden