Ongelijkvloerse fietsoversteek op de drukke kruising Churchillweg/Nijenoord Allee/Bornsesteeg. (foto: Johan Mulder)
Ongelijkvloerse fietsoversteek op de drukke kruising Churchillweg/Nijenoord Allee/Bornsesteeg. (foto: Johan Mulder) (Foto: )

Bereikbaarheid verbeteren door bestaande route aan te passen

Door Peter van Herpen

De gemeenteraad stemt in met het advies van het college van B&W om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren door de bestaande route over de Mansholtlaan en Nijenoord Allee aan te passen en niet te kiezen voor extra asfalt.

WAGENINGEN – B&W stelt aan de gemeenteraad voor om dit advies uit te brengen aan de provincie. Voorwaarde is dat er een oplossing komt voor de fietsoversteek op de kruising Churchillweg/Nijenoord Allee/Bornsesteeg door aanleg van een ongelijkvloerse oversteek.

Na bestudering van de Milieueffect Rapportage (MER) kwam het college tot deze voorkeursvariant bij het proces Beter Bereikbaar Wageningen. Aan GS (Gedeputeerde Staten) van Gelderland wordt geadviseerd om het Alternatief Bestaande Route (ABR) aan te wijzen als voorkeursvariant.

Al vele jaren zijn binnen de Wageningse gemeenteraad de meningen verdeeld of gekozen moet worden voor de ABR of voor een nieuwe route over de Campus van de WUR. In dat laatste geval zou extra asfalt moeten worden aangelegd. Het college wil de impact op natuur, landschap en leefomgeving zo beperkt mogelijk houden.

Een meerderheid in de gemeenteraad denkt dat de ABR meer toekomstbestendig is dan het aanleggen van een nieuwe weg in de vorm van een Campusroute. Bovendien kan de automobiliteit in de toekomst afnemen en kan door betere spreiding buiten de spitsuren de doorstroom verbeterd worden. “Ook verwachten wij verbeteringen in het hoogwaardig openbaar vervoer,” vulde D66-raadslid Laura Kaper aan.

De VVD geeft de voorkeur aan extra asfalt en kiest voor een van de Campusvarianten om de doorstroom te verbeteren. Onder meer de PvdA vindt dat er slimmere en meer toekomstbestendige oplossingen mogelijk zijn om de verkeersproblemen op te lossen. Een motie werd aangenomen, waarin men het college oproept om bij het advies aan de provincie over aanpassing van de bestaande route als voorkeursalternatief aan te dringen op goede oplossingen voor geluidsreductie in de Horsten (Tarthorst en Roghorst) en de Weiden.

Naast geluidswerende maatregelen kan ingezet worden op hoogwaardig OV met overstappunten (hubs) op de A12 en A50 om bereikbaarheid van de kennis as te verhogen. Het collegevoorstel werd aangenomen. VVD, CDA en een deel van Stadspartij stemden tegen.In 2017 nam de provincie Gelderland de regie over in het proces Beter Bereikbaar Wageningen met als doel om een provinciaal inpassingsplan op te gaan stellen. GS maakt na de zomer een definitieve keuze.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden