Foto:

Regio Foodvalley heeft behoefte aan intersectorale onderwijsbenadering

REGIO - De snel veranderende arbeidsmarkt in Regio Foodvalley vraagt om wendbaarheid van het onderwijs in de regio. Het onderwijs is nu monosectoraal georiënteerd, terwijl werkgevers in toenemende mate vragen om professionals met een interdisciplinaire scope. Ook kan de doorstroom van met name mbo naar hbo en de aansluiting van mbo en ho op de arbeidsmarkt beter. Dit blijkt uit een onderzoek dat het lectoraat Mens & Organisatie van de Christelijke Hogeschool Ede in de afgelopen periode uitvoerde. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Federatie Ondernemers Verenigingen Regio Foodvalley (FOV) en de Christelijke Onderwijs Groep (COG), waar onder andere ROC A12, Dulon College en Technova College toe behoren.

Na de kredietcrisis (2008) is de economie van de Regio Foodvalley gegroeid. Werkgevers binnen verschillende sectoren kregen als gevolg van de groei te maken met (dreigende) tekorten aan medewerkers met bepaalde kwalificaties. Parallel hieraan lukte het niet alle jongeren om passend werk te vinden. Aanleiding voor COG en FOV om antwoord te krijgen op de vraag hoe het reguliere onderwijsaanbod op mbo-, en hbo-niveau aansluit bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt Regio Foodvalley.

Uit het onderzoek blijkt dat Regio Foodvalley over een relatief sterke regionale economische structuur beschikt en een relatief goede uitgangspositie heeft met het oog op de crisis die is ontstaan naar aanleiding van COVID-19. De aanwezigheid van veel familiebedrijven en enkele multinationals en de mix van sectoren maken de arbeidsmarkt Regio Foodvalley relatief weerbaar voor tegenslagen. De werkloosheid ligt in Regio Foodvalley lager dan in andere regio’s.

Bij het proces van bedenken van mogelijke oplossingen die passen bij het organiseren van het regionale ecosysteem, vormden zowel ondernemers, als medewerkers vanuit het reguliere mbo-/hbo-/wo-onderwijs, de Regio Foodvalley en Provincie Gelderland belangrijke gesprekspartners. Inmiddels zijn er gesprekken gestart met werkgevers, overheden en onderwijs om te verkennen hoe de aanbevelingen vanuit het onderzoek kunnen worden omgezet in concrete acties.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden