Grote steun voor Steunfonds Vluchtelingen

Lokaal Deel je nieuws

Steunfonds Vluchtelingen zorgt ervoor dat mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne en in Wageningen zijn de eerste tijd leefgeld krijgen. Dit fonds wordt gevuld met donaties. In totaal ontving het Steunfonds hiervoor 8290 euro! De Soroptimisten en de Protestantse Gemeente stortten geld, het benefietconcert van Jazz in Wageningen met Maya Fridman en Vadim Neselovskyi deed een flinke duit in de zak, en ook particulieren doneerden massaal. Samen leverden ze dit enorme bedrag voor het Steunfonds Vluchtelingen. 

Het steunfonds ondersteund al langer alle vluchtelingen in Wageningen die niet verwijtbaar in financiële problemen komen. Zo lang de overheid nog geen regeling had, creëerde het Steunfonds een speciale post voor noodgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne en voor hulp aan gastgezinnen in Wageningen. Vooral bedoeld voor mensen die buiten of nog niet onder de regelingen vallen, en geld voor eten, drinken of kleding nodig hebben. In het Steunfonds Vluchtelingen werken de Protestantse gemeente, de Rooms-katholieke Parochie en de Arboretumkerk - Vrijzinning op weg samen.