Speciale vesperdienst op Wezenzondag

Lokaal Deel je nieuws

Tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren zit een tijd van leegte geklemd. Jezus is opgevaren uit deze wereld en zijn volgelingen blijven zonder leider achter. Niet wetend dat Pinksteren nog komt, het feest van de heilige inspiratie.

De zondag tussen deze twee kerkelijke feestdagen heet ‘Exaudi’, ofwel Wezenzondag. Kijkend naar de actualiteit van de dag in de onstuimige wereld van nu, kan de link naar ontheemden, alleenstaanden en verlatenen gemakkelijk worden gemaakt. Hoe moet het voelen als je partner naar het front is en jij als moeder met je kinderen achterblijft? Hoe groot is dan het vertrouwen dat het allemaal goed zal komen? Hoe is het als je ver van familie en geboortegrond en zonder je bezit afhankelijk bent van andermans goedheid?

De vesperdienst van zondag 29 mei in de Grote Kerk op de Markt heeft als thema ‘Verweesd, verlaten’. Naast Bijbellezingen, gepaste liederen, gebeden en een enkel woord zal stilte weerklinken. Er zullen Oekraïense mensen acte de présence geven.

Wees welkom om 16.30 uur!

Liturg is Nico Sjoer. Dik Sipma is organist. Masha Kirpichenko houdt een kort verhaal. Evert Kloosterboer speelt accordeon.

De vesper thuis meebeleven of terugzien vanachter het computerscherm kan ook. https://pg-wageningen.protestantsekerk.net/kerkdienstrooster

advertentie
advertentie