Centraal Wonen 't Binnenveld
Centraal Wonen 't Binnenveld Centraal Wonen 't Binnenveld

Klimaatcafé: Anders Wonen in Wageningen Hoe maken we het mogelijk?

Lokaal Deel je nieuws

Woensdag 6 juli van 19:30 - 22:00 
bij Thuis Wageningen
(Stationsstraat 32)

Dit Klimaatcafé organiseren we samen met Thuis Wageningen, omdat ook bij Thuis een aantal mensen bezig zijn met Anders Wonen. Het café begint zoals gewoonlijk om half 8. Voorafgaand aan het café organiseren we een vegan potluck. Dus neem iets lekkers mee en praat alvast met andere Anders Wonen geïnteresseerden!

Heel wat Wageningers zouden graag kleiner, socialer en duurzamer willen wonen in een zelfontworpen woning/woonwijk. Dit of om hun mondiale voetafdruk te verkleinen of ter versterking van de sociale samenhang en zorg voor elkaar. Deze avond willen we in gaan op wat bewoners willen, waar ze tegen aan lopen, en wat de gemeente voor hen kan betekenen. Dit doen we aan de hand van de enquête die Platform Duurzaam Wageningen heeft gehouden in de maand mei. U kunt via deze link de rapportage ervan lezen. Verder zullen we te horen krijgen hoe de gemeente Anders Wonen wil promoten. Tenslotte horen we de ervaringen van SAWA, een groep mensen die al enige tijd probeert anders te wonen, maar die het nog niet gelukt is woningen daarvoor te (laten) realiseren. Ook komt Leneke Pfeiffer een pitch geven over de Wetenschapswinkel.

De sprekers:

Wetenschapswinkel:                         Leneke Pfeiffer, pitch

Platform Duurzaam Wageningen:       Marijke Kuipers over de enquête Anders Wonen

Gemeente Wageningen:                    Anne Jansen, wethouder van o.a. Wonen

SAWA:                                            over hun ervaringen tot nu toe 

De toegang is gratis, maar een bijdrage voor wat te drinken en voor bijkomende kosten is meer dan welkom! Deze kunt u op de avond contant betalen of storten op reknr: NL03 INGB 0008 4579 78 t.n.v. Stg. Platform Duurzaam Wageningen.

We hopen jullie te kunnen begroeten op 6 juli. 

advertentie
advertentie