Socrates
Socrates Onbekend. Komt van website hetsocratischgesprek.nl

Uitnodiging voor een Goed Gesprek

Lokaal Deel je nieuws

Op zondag 3 juli kunt u van 10 tot 16 uur deelnemen aan een Socratisch Gesprek in Wageningen, onder leiding van Sjoerd Hoornstra, een gecertificeerd gespreksleider.

In een socratisch gesprek gaan we met een groep op onderzoek naar wat er werkelijk toe doet, over een kwestie die ons raakt. Er enkele spelregels die de gesprekleider zal bewaken. Maar de te onderzoeken vraag ligt bij aanvang nog open, en ook de concrete eigen ervaring van één van de deelnemers waarmee we die vraag gaan proberen te beantwoorden. Vraag en ervaring bepalen we samen. Daarna start het onderzoek. Hoe zag die ervaring of gebeurtenis er precies uit? Waar speelt de vraag in de gebeurtenis? Welke argumenten of omstandigheden zijn van belang, en op welke gronden? Waar zitten verschillen en overeenkomsten – en waarom? Verstaan we hetzelfde onder een bepaald woord? We gaan zorgvuldig te werk, we leggen alles vast – zodat we steeds kunnen zien waar we vandaan komen. En we bepalen ook steeds weer samen hoe we verder gaan.

Het is een gesprek dat geduld vraagt, precies formuleren, en verplaatsingsvermogen. Hoe meer visies, perspectieven, invalshoeken - hoe spannender. Het immers het mooist als het lukt om samen te denken als met één hoofd en om over zoveel mogelijk aspecten van de vraag overeenstemming te bereiken. Om aan het eind vermoedelijk evenals Socrates te concluderen: “Hier is veel meer over te zeggen, laten we het er later nog eens over hebben.”

Filosofische (voor)kennis is niet nodig! Boekenwijsheid, overtuigingskracht en felle tackles zijn kwaliteiten die beter voor andere gelegenheden moeten worden bewaard.

Deelname is mogelijk door een mailtje aan jshoornstra@gmail.com. Dan volgen een bevestiging en nadere details. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor drinken en een kop soep wordt gezorgd. Het aantal deelnemers is begrensd, bij grote belangstelling zal een volgende editie worden georganiseerd. 

advertentie
advertentie