Gesprek over Leven met dementie

Overig Deel je nieuws

Gesprek over Leven met dementie
Het Diaconaal Platform Wageningen van de gezamenlijke Wageningse diakenen organiseert een open avond over het actuele thema: Leven met dementie. Daarbij komen zowel informatie als gesprek aan bod. In Nederland krijgt één op de vijf mensen een vorm van dementie. Volgens Alzheimer Nederland zijn er in Wageningen nu al ruim 600 mensen met dementie. Het komt dus veel voor en daardoor krijgt iedereen er in zijn of haar leven op een of andere manier mee te maken. 

Samen met het Odensehuis organiseert het Diaconaal Platform Wageningen vanuit deze achtergrond een ontmoetings- en informatieavond over ‘Leven met dementie’. Een avond waarop ervaringsdeskundigen zullen spreken én we uiteen gaan in kleinere groepen zodat er ruimte is voor het delen van persoonlijke ervaringen en het stellen van vragen. Wees welkom op maandag 10 oktober 2022 in de Bevrijdingskerk (hoek Ritzema Bosweg/Van Schelvenweg). De avond begint om 19.30 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.15 uur. Aanmelding tevoren bij de secretaris van het Diaconaal Platform Wageningen (schouls@planet.nl) wordt op prijs gesteld. Informatie: 0317-420173.

advertentie
advertentie