Peter Ramaekers
Peter Ramaekers Peter Ramaekers

Filosofiecafé Wageningen: causaliteit en tijd bedrieglijk verbonden!

25 maart 2024 om 20:59 Overig

WAGENINGEN Stikstofberekening bij nieuwbouw, klimaatverandering, meer blauw op straat. Kenmerkend is dat er tegenwoordig vooral op symptomen van een probleem wordt gefocust, in plaats van op het aanpakken van de echte oorzaken. Echter, hoe bepaal je wat de echte oorzaken zijn? Inzicht in het concept van causaliteit en tijd is hiervoor nodig.

In zijn lezing verkent Peter Ramaekers onder andere het determinisme, reductionisme, emergentie en synchroniciteit. Determinisme stelt dat gebeurtenissen, inclusief menselijke acties, bepaald worden door voorafgaande gebeurtenissen en natuurwetten, wat vragen oproept over vrije wil. Reductionisme probeert complexe fenomenen te begrijpen door deze te reduceren tot eenvoudigere componenten, maar kan de holistische aard van de realiteit negeren. Emergentie stelt dat complexe systemen nieuwe eigenschappen kunnen vertonen die niet uit de afzonderlijke delen te verklaren zijn, waarmee de complexiteit van causale processen wordt benadrukt. Aan de hand van voorbeelden uit de kosmologie, medische wetenschap en politiek geeft Ramaekers u zijn visie op de complexe verwevenheid van causaliteit en tijd.

Peter Ramaekers (1953) studeerde scheikunde en natuurkunde, en heeft zich later bekwaamd in filosofie. Hij is zijn hele leven werkzaam geweest in een omgeving van toegepast onderzoek en is vrijwilliger bij duurzaamheidsinitiatieven. Een zestal boeken over filosofie, psychologie en kunst verschenen van zijn hand.

Het Filosofiecafé Wageningen vindt plaats op zondag 14 april om 14.30 uur bij Thuis aan de Stationsstraat 32 in Wageningen. Toegang bedraagt 10 euro (inclusief koffie/thee) en voor leden HV en NIVON 8 euro. Studenten nemen deel voor 5 euro en voor scholieren van Pantarijn is het gratis. Kijk voor meer informatie op www.arnhem-rijnstreek.humanistischverbond.nl/filosofiecafe-wageningen.

advertentie
advertentie