De verbouwplannen van Pets Place brengen de ontwikkelingen rond de stadsgracht in een stroomversnelling.
De verbouwplannen van Pets Place brengen de ontwikkelingen rond de stadsgracht in een stroomversnelling. Kees Stap

Wordt stadsgracht hersteld?

Overig

WAGENINGEN Gaat de stadsgracht dan toch eindelijk hersteld worden? Na jaren van mislukte pogingen om een haalbaar plan te maken, komt er nu wellicht toch vaart in de zaak. De gemeenteraad gaat later deze maand een besluit nemen over de ambities rond de gracht en de entree van de stad. Mochten zij de gracht inderdaad willen herstellen, dan moet er ook geld beschikbaar gesteld worden.

Kees Stap

Wethouder Maud Hulshof is in ieder geval een groot voorstander. “Het herstel van de stadsgracht en het verbeteren van de entree is één van de belangrijkste pijlers voor het nog aantrekkelijker maken van onze binnenstad. Het zichtbaar maken van ons historisch erfgoed en de beleefbaarheid ervan dragen bij aan het versterken van het unieke karakter van Wageningen’.’ Volgens Hulshof heeft een herstelde gracht meer voordelen. “Het verbetert de waterkwaliteit. We hebben nu te maken met veel kroos en vissterfte. Dat belemmert ook nog eens de energieopwekking bij Torckdael.”

Het onderwerp is weer in een stroomversnelling gekomen door een aanvraag van Pets Place om hun pand aan de Stationsstraat te verbouwen en uit te breiden. Dat moet echter gebeuren op de plek waar vroeger de stadsgracht heeft gelopen. Daarom is het volgens Hulshof nu zaak om een besluit te nemen. “Willen we de gracht weer laten lopen zoals ie dat tot de jaren zestig deed? Zoeken we een oplossing zoals in Arnhem met een soort goot door de stad? Willen we het oude SNS-gebouw slopen en Pets Place helpen een andere plek te vinden? Dat zijn allemaal vragen waarop we graag van de gemeenteraad een antwoord willen.”

Het college van burgemeester en wethouders vraagt aan de gemeenteraad een budget van 150.000 euro om het project nader uit te werken. Om te komen tot een breed gedragen plan gaat de gemeente het project nader onderzoeken zoals civieltechnische tekeningen, wateraspecten, historische aspecten en planologische besluiten. Wanneer de raad instemt met het voorstel van het college, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. Deze uitwerking wordt vervolgens ook aan de gemeenteraad voorgelegd, naar verwachting in 2022. 

Kunnen we dan in 2023 een rondje varen op de gracht? Hulshof durft het niet te zeggen. “Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat er nu eindelijk een plan komt waarmee we daadwerkelijk aan de slag kunnen.”

advertentie
advertentie