Vincent Blok, Jesper Broekhof, Aniek van den Berg en Kees Klomp bij Thuis
Vincent Blok, Jesper Broekhof, Aniek van den Berg en Kees Klomp bij Thuis Alex Overman

Verwonderen over mens en economie

Overig

Frustraties maar ook hoop

WAGENINGEN Economisch vernieuwer Kees Klomp en filosoof Vincent Blok gingen bij Thuis Wageningen in gesprek over mens en economie en de relatie met de natuur, of eigenlijk de afstand daartussen. 

Ze waren uitgenodigd door de Thuismakers Jesper Broekhof en Aniek van den Berg.

Kees is ontwikkelaar van de Betekeniseconomie. “De kosten van het huidige systeem zijn ecologisch en sociaal zo hoog, dat je kunt spreken van een existentiële crisis. We moeten op een heel andere manier naar economie kijken en juist de ecologie centraal zetten.”

Kees liet merken wat het hem doet, dat het zo lastig is om de visie op economie te veranderen. Terwijl het zo duidelijk mis gaat. Dat frustreert hem. Als hij denkt aan zijn kinderen, vooral de jongste, hoe leefbaar is de wereld straks voor hen?

Vincent Blok kan als fenomenologisch filosoof de mens goed van een afstand beschouwen. Hij is universitair hoofddocent bij WUR en richt zich op filosofische en ethische vragen rond technologie en innovaties die ingrijpen op de samenleving.

Beiden zien als kern van het probleem dat mensen vanuit de overtuiging leven  de natuur te kunnen beheersen of te moeten beheren, maar in werkelijkheid maken we er deel van uit. Economie is een onderdeel van ecologie.

Kees Klomp put hoop uit wat hij ziet bij jonge mensen. Zij zijn zich bewust van de wereld en trekken zich de problemen aan. Ze willen aan oplossingen werken, van betekenis zijn. Vincent vindt het een mooie ontwikkeling dat in wetenschap en techniek steeds meer gekeken wordt naar de oplossingen die de natuur in haar miljarden jaren ontwikkeling heeft bedacht.

Aniek: “Mooi hoe onze gasten met elkaar en het publiek in gesprek gingen. Er was echt openheid en ruimte voor dialoog. De eerste editie van Wageningen Verwondert was wat ons betreft een succes.”

Vincent Blok, Jesper Broekhof, Aniek van den Berg en Kees Klomp bij Thuis
advertentie
advertentie