Een Jeugdlintje wil een waardering en stimulans zijn voor kinderen en jongeren, die iets moois hebben laten zien.
Een Jeugdlintje wil een waardering en stimulans zijn voor kinderen en jongeren, die iets moois hebben laten zien. Jan Boer

Wie krijgt er een Jeugdlintje?

28 maart 2023 om 19:25 Overig

WAGENINGEN Ook dit jaar wil de gemeente Wageningen op woensdag 26 april een aantal kinderen en jongeren in het zonnetje zetten omdat ze op de een of andere manier iets bijzonders hebben gedaan.

“Het Jeugdlintje is een aanmoediging, waardering van Wageningen voor een jongere, die daardoor gestimuleerd wordt om door te gaan waar hij mee bezig is. Het is dus iets aan het begin van je levensweg, terwijl zo’n lintje van de koning voor volwassenen meer aan het einde van een carrière staat, een beloning dus. Met het Jeugdlintje geven wij de jongeren iets mee, een steuntje in de rug, een erkenning voor iets moois. Zo geef je ze een zetje!” vertelt burgemeester Floor Vermeulen. De jury hanteert de volgende criteria: er wordt gekeken naar activiteit en maatschappelijke doel. Een sportprestatie alleen is niet voldoende. Het is dus breder dan alleen een activiteit of prestatie. De jury vertegenwoordigt de onderdelen maatschappelijk, cultureel, sociaal en sport. Ook is het mogelijk, dat een groep jongeren gelauwerd wordt: een klassikale actie, een sportteam of een groepje kinderen/jongeren, dat iets bijzonders doet. Kinderen en jongeren (tot achttien jaar) kunnen aangemeld worden via de website www.wageningen.nl of via De Stad Wageningen (Gemeentepagina). Je hoeft geen held te zijn om voor een Jeugdlintje in aanmerking te komen. Kleine dingen kunnen een grote positieve impact hebben, ook voor later. Het Jeugdlintje kan een goede invloed hebben op de ontwikkeling en het zelfbeeld van een kind. ‘Het is zó belangrijk om een kind in het zonnetje te zetten, als symbool geven we daarom een zonnebloem. Vaak gaat het om kinderen, die niet op de voorgrond treden. Schroom niet om iemand of een groepje aan te melden! Kinderen groeien daardoor”, zegt Kim Anne Bosch van de gemeente Wageningen. Anouk Spies (23) weet het nog goed. In 2008 ontving zij het Wageningse Jeugdlintje. Ze was in dat jaar als meisje van acht Nederlands kampioen wielrennen bij de meisjes. Wielrennen was haar lust en haar leven. Dat leverde haar een Jeugdlintje op. Anouk vertelt: “Mijn ouders zeiden toen op Koningsdag, dat we samen de stad in gingen, want daar was het gezellig. Ik moest van hen wel mijn nette kleren aandoen... Ik kwam in het stadhuis. Daar zat iedereen van mijn school! Opeens moest ik naar voren komen! Ik was toen heel verlegen, ik houd niet van spotlights, tja, en daar stond ik toen verlegen te wezen!” Maar het vervulde Anouk wel met trots, het stimuleerde haar om verder te gaan. Tot haar veertiende bleef ze op hoog niveau wielrennen. “Maar in de puberteit was ik er helemaal klaar mee!” Nu, zoveel jaren later, geeft Anouk gymles en heeft ze het plezier in het wielrennen weer teruggevonden. Nu zit ze weer op de racefiets. “Heerlijk! Ik kijk wel hoever ik kom in grote wedstrijden, er is voor mij nog veel mogelijk! Een jeugdlintje stimuleert, gelukkig is dat niet alleen op sport gericht. Veel kinderen doen mooie, bijzondere dingen”. Ouders, opa’s, oma’s, leerkrachten, schroom niet om een jongere aan te melden, die iets moois laat zien in de samenleving. Ga naar www.wageningen.nl/jeugdlintje.

advertentie
advertentie