Alles geschiedt in deze corona-tijd volgens de voorschriften van het RIVM. De openingsviering op zondag 17 januari vanuit de Bevrijdingskerk wordt muzikaal ondersteund (eigen foto)
Alles geschiedt in deze corona-tijd volgens de voorschriften van het RIVM. De openingsviering op zondag 17 januari vanuit de Bevrijdingskerk wordt muzikaal ondersteund (eigen foto)

Wageningse kerken: Week van Gebed voor de Eenheid

Algemeen

Deze week is van 17 tot en met 24 januari 2021. Bij dit jaarlijks terugkerend gebeuren bidden christenen in de gehele wereld voor eenheid, ook in Wageningen.

WAGENINGEN - Het thema van dit jaar is ‘Blijf in mijn liefde en je zult vrucht dragen’, naar de oproep van Jezus. Veel Wageningse kerken doen hieraan mee. De interkerkelijke openingsviering is op zondag 17 januari, van 15u tot 16u in de Bevrijdingskerk. De viering is te volgen via RTV Rijnstreek, maar ook via een livestream. Meer informatie is te vinden op www.kerknetwageningen.nl. Vanwege de corona-pandemie kan men de dienst niet volgen in de kerk. De viering wordt voorbereid door de Protestantse Gemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de ABC Evangelie gemeente Salem. De voorgangers in deze dienst zijn ds. Dick Lagewaard (NGK), ds. Erica Hoebe (PKN) en Judith Westerink (ABC Salem). In deze dienst zal een video voor de kinderen worden verwerkt. In de loop van de week zijn er t/m vrijdagavond elke avond vieringen in de diverse Wageningse kerken. Raadpleeg daarvoor de website. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, hebben het materiaal van de gebedsweek deze keer voorbereid. Info: https://www.weekvangebed.nl/

advertentie
advertentie