Clienten en medewerkers Zideris staan trots bij hun decorstukken voor de WAK.
Clienten en medewerkers Zideris staan trots bij hun decorstukken voor de WAK.

Zideris maakt enorme decorstukken voor WAK