Winkel Intersport Winners naar oude postkantoor

Algemeen

Het voormalige postkantoor aan het Plantsoen krijgt een nieuwe bestemming. Nadat plannen om hier een poppodium te vestigen niet haalbaar bleken, mag de winkel van Intersport Winners hier vanaf de Churchillweg naar toe verhuizen. De winkel komt op de begane grond, daarboven komen 31 woningen met een berging in de kelder.

WAGENINGEN - Het college van b en w heeft hiervoor een vergunning verleend en wijkt hiermee af van het bestemmingsplan. Daarin staat dat winkels in het centrum een maximum oppervlakte van 400 m2 mogen hebben, de beoogde winkel van Intersport Winners wordt 753 m2 groot. Vanwege het belang van de locatie wil de gemeente hier echter toch toestemming voor verlenen. Herontwikkeling van deze locatie kan een belangrijke impuls geven aan de binnenstad, na zes jaar leegstand is het goed als hier een nieuwe invulling komt. Met de herontwikkeling van Duivendaal neemt dit belang alleen maar toe. Door het besluit kan Intersport Winners nu een bouwvergunning aanvragen. Hieraan is vooraf al wel een voorwaarde verbonden. In de gevel van het oude postkantoor bevindt zich een kunstwerk. Dit kunstwerk moet behouden blijven.


Intersport Winners is blij dat ze nu daadwerkelijk aan de slag kunnen met de verhuizing. Het streven is om in september 2019 open te gaan op de nieuwe locatie.

advertentie
advertentie