Vesper: tijd voor gedenken

Algemeen

WAGENINGEN - Het einde van het kalenderjaar nadert. De dagen worden korter en de duisternis neemt toe in de wintertijd op weg naar Kerstfeest. In de Rooms-Katholieke traditie staan 1 en 2 november in het teken van heiligen en overledenen. Sinds kort worden deze periode ook in protestantse kerken de doden herdacht. Op begraafplaatsen worden bijeenkomsten gehouden, met lichtjes, teksten en liederen.

Ook de vesperdienst op zondagmiddag 28 oktober in de Grote Kerk schenkt volop aandacht aan bezinning, het gedenken en herdenken van onze dierbaren, die wij ons herinneren en missen. Dat gemis kan zo pijnlijk zijn, dat we net zoals de dichteres Vasalis vragen om ons versteende innerlijk te raken, opdat er kan worden gehuild. Vragen aan wie? Aan de Eeuwige die was, is en zal zijn. Daarbij mogen we ons getroost weten in de opstanding van Christus, die ons laat zien dat leven sterker is dan de dood. En doorgaat.

Over deze en andere beschouwelijke zaken gaat het in de vesperdienst van de Protestantse Gemeente Wageningen van 28 oktober a.s. in de Grote Kerk op de Markt, om 16.30 uur. Er zijn passende, op muziek gezette gedichten van M. Vasalis, Ida Gerhardt en Anneke Meiners. Een door Huub Oosterhuis hertaalde psalm wordt gelezen. Het Johanneskoor onder leiding van dirigent Marc Hermsen zorgt voor de muzikale omlijsting. Erik Onnink is pianist. ds. Nico Sjoer is liturg. Bij de uitgang is een collecte. U bent van harte welkom!

Protestantse Gemeente Wageningen, wijk Lukas.

http://pg-wageningen.protestantsekerk.net/default.aspx?lIntNavId=9249#kerkdiensten

advertentie
advertentie