Afbeelding

Geen nieuwe pui

Algemeen

Door Kees Stap

WAGENINGEN - De eigenaar van het pand aan de Hoogstraat 18 heeft een vergunning aangevraagd om de winkelpui te mogen veranderen. In het pand is de winkel van Surprises4all gevestigd. Het college van b en w heeft echter besloten om geen vergunning te verlenen. De pandeigenaar wil de pui net zo veranderen als in het verleden bij de beide buurpanden is gebeurd. Sindsdien zijn de panden echter aangewezen als gemeentelijk monument. Een belangrijke reden voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) om negatief te adviseren over de huidige aanvraag. “Vanuit monumentaal oogpunt dienen de nog overgebleven tufstenen borstweringen te worden gehandhaafd en zichtbaar gelaten, evenals de overige oorspronkelijke omlijstingen van de winkeletalages en de detailleringen van dakkapellen, gootlijsten, raamkozijnen en roeden”, aldus de CRK. Burgemeester en wethouders volgen dit advies. Volgens wethouder Han ter Maat is het namelijk belangrijk om de kwaliteit van de binnenstad te behouden. “De panden behoren tot de Delftse School en geven een karakteristieke sfeer in de stad. Dat er in de jaren negentig anders tegen monumentale panden werd aangekeken, is voor ons nu geen reden om toestemming voor aanpassing te geven. Afgelopen week ben ik nog maar eens gaan kijken bij de Hoogstraat 16 t/m 20 en mijn gevoel is alleen maar bevestigd dat we een verandering van de pui niet moeten willen. Daarom ga ik binnenkort een gesprek voeren met de eigenaar van Hoogstraat 16 en 20, om te bekijken of de puien van die panden in de oude toestand hersteld kunnen worden.”

advertentie
advertentie